Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2018

(Kanada) – Pápež vymenoval P. Guy Desrochersa C.Ss.R. za pomocného biskupa diecézy Alexandria-Cornwall, zjednotenej in persona episcopis s Ottawskou arcidiecézou. Otec Guy je v súčasnosti duchovným správcom svätyne Sainte-Anne-de-Beaupré a kazateľom duchovných cvičení v Kanade a v Spojených štátoch. Je tiež titulárnym biskupom Melzi. Guy Desrochers sa narodil 23. mája 1956 v Hull v Quebecu, v súčasnej arcidiecéze Gatineau. Absolvoval štúdium na Collège Saint-Alexandre des Pères du Saint-Esprit v Limboure a získal špecializáciu vo výtvarnom a priemyselnom umení na Algonquin College v Ottave. V rokoch 1972 až 1979 bol karikaturistom ottawských novín Le Droit.     V auguste 1983 vstúpil do noviciátu otcov redemptoristov v Sainte-Anne-de-Baupré. O rok neskôr zložil dočasné a 29. augusta 1987

Read More

Vydavateľstvo Slovo medzi nami ponúka Modlitbový denník i na nadchádzajúci rok 2019. Témou myšlienok na každý deň je Medový plást. Metafora využíva obraz prinášania nektáru, peľu či vody do plástu, čo znamená starostlivosť o celú včeliu rodinu, nielen vytváranie zásob pre seba samého. Téma na rok 2019 – Medový plást –  je ladená osobnejšie a je určená väčšmi na prehĺbenie vnútorného života jeho používateľa. Autorom myšlienok je včelár, a preto používa obrazy zo života včiel, aby podnietil duchovný život – ten rovnako ako život včiel nie je individualistický, ale žitý v spoločenstve. „Včely a ich práca sú pre náš život nenahraditeľné. A podobne

Read More

(Ariccia, Taliansko) Otec Michael Brehl, generálny predstavený Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, bol zvolený za viceprezidenta Únie generálnych predstavených (USG). Za nového prezidenta USG bol zvolený otec Arturo Sosa Abascal, generál Spoločnosti Ježišovej – jezuitov. Voľby sa uskutočnili počas 91. zhromaždenia generálnych predstavených venovanom téme „Mladí, viera a rozlišovanie“.     Ďalšími účastníkmi stretnutia boli P. Pedro Aguado, Scolopio (generálny predstavený piaristov), P. Mauro Leopori (opát cisterciánov), P. Laurentius Tarpin (generálny predstavený rádu Sv. kríža), P. Alejandro Moral (generálny prior Rehole sv. Augustína), P. Ángel Fernández (hlavný predstavený saleziánov), Tesfaye Tadesse Gebresilasie (generálny predstavený Misionárov komboniánov Srdca Ježišovho), P. Valdir José de Castro (generálny prestavený Spoločnosti Sv.

Read More

  Na konci adventného obdobia zmenila Bazilika Nanebovzatia Panny Márie na Svatej Hore v správe redemptoristov dizajn svojej webstránky. Návštevníci tohto mariánskeho pútnického miesta, ktorého história siaha až do 13. storočia, nájdu na stránke všetky potrebné informácie o histórii, prehliadkach, bohoslužbách či programe duchovných cvičení v exercičnom dome. Nový dizajn má modernú štruktúru a je optimalizovaný aj pre mobilné zariadenia. Veriacim je k dispozícii i priamy prenos z bohoslužieb v bazilike či emailová adresa, na ktorú môžu posielať svoje prosby k P. Márii Svatohorskej, prednášané každý týždeň v sobotu po sv. omši o 9:00. Svatú Horu dostali redemptoristi do správy v roku 1861, pôsobili

Read More

„Krása katolíckej cirkvi“ (Hanoj, Vietnam) Pri príležitosti 30. výročia vietnamských mučeníkov (1988 - 2018) zorganizovalo Združenie Jána Pavla II. výstavu posvätného umenia v kostole redemptoristov THAI-HA. Vystavených bolo 36 umeleckých diel šestnástich umelcov z radov katolíckej cirkvi aj mimo nej. Témou obrazov bola viera. Aj keď bol čas na prípravu krátky a väčšina umelcov neboli katolíci, svojimi dielami podporili prínos katolíckej cirkvi k vietnamskej kultúre.     V centre umeleckej výstavy bola olejomaľba „Kráľovná vietnamských mučeníkov“. Jej autorom je Dom Hung Khuynh. Na tomto obraze všetci vietnamskí mučeníci držia v rukách kríž a ich tváre vyjadrujú radosť a odvahu svedčiť o Božej láske. Stoja pod plášťom Matky Márie.     Hlavnou udalosťou bola Umelecká konferencia pod vedením

Read More

26. decembra si pripomíname výročie narodenia jedného z blahoslavených ukrajinských mučeníkov - Ivana Zjatyka. Neďaleko Bajkalského jazera sa v kraji Irkutsk nachádza v okrese Tajšet cintorín 373. Je tu hrob človeka, ktorého mučitelia najprv ukrutne zbili, potom ho poliali ľadovou vodou a nechali ležať na mraze. Týmto človekom bol rehoľný kňaz redemptorista a misionár páter Ivan Zjatyk. Príčinou takého ukrutného zaobchádzania nebolo len to, že sa vysilený väzeň pošmykol a vylial časť obsahu vedra, ktoré niesol. Príčinou týrania bola predovšetkým nenávisť voči Bohu, Cirkvi, náboženstvu, ktoré páter Ivan svojím životným postojom hájil. Páter Ivan Zjatyk sa narodil 26. decembra 1899 v Odrekgove,

Read More

Svoje prvé vianočné sviatky v litovskom Kaunase slávili spolu s provinciálom redemptoristov P. Václavom Hypiusom a P. Martinom Mackom, ktorý pôsobí v Historickom inštitúte v Ríme, členovia misijnej komunity P. Rastislav Dluhý a P. Peter Hertel. Na Litve pôsobia od začiatku septembra.     Štedrú večeru slávili pátri redemptoristi s biskupmi a niekoľkými kňazmi na arcibiskupskom úrade. Počas sviatočných dní navštívili aj jedno z najznámejších litovských pútnických miest Šiluve a Horu krížov. P. Václav a P. Martin strávili na Litve takmer týždeň a na Slovensko odlietajú dnes.     P. Rastislav mal pred sviatkami krátku obnovu pre pracovníkov Diecézneho centra pre rodinu. Po nej nasledovala sv. omša, na ktorej sa účastníkom

Read More

Prvé roky života Klement Mária Hofbauer prišiel na svet 26. decembra 1751. Narodil sa v dedine Tasovice na Morave ako deviate z dvanástich detí. Podľa vtedajších zvyklostí bol v ten istý deň aj pokrstený a dostal meno Ján, ktorého sviatok pripadol na druhý deň. Meno Klement prijal neskôr ako pustovník v Tivoli blízko Ríma a pod týmto menom aj vošiel do dejín. Neskôr prijal ešte meno Mária. Jeho otcom bol Pavel Dvořák, Čech pochádzajúci z Budějovíc. Po presťahovaní do Tasovíc si zmenil priezvisko na nemecky znejúce Hofbauer. Pracoval ako mäsiarsky tovariš. Jeho žena Mária pochádzala z rodiny Steerovcov. Bola dcérou vidieckeho sudcu

Read More

Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. (Lk 2, 14) Drahí spolubratia, drahí laickí misionári najsv. Vykupiteľa, drahí partneri v misii, v týchto dňoch budeme sláviť Vianoce. Udalosť, keď Boh prijal našu ľudskú prirodzenosť. Liturgické čítania sú naplnené obrazmi pokoja, zmierenia a spravodlivosti, ktorými proroci ohlásili príchod Mesiáša. Znovu počujeme tieto prísľuby: „Rozsudzovať bude medzi národmi a naprávať početné kmene, takže si z mečov ukujú radlice, zo svojich kopií viničné nože. Národ proti národu nezodvihne meč a nebudú sa viac priúčať boju.“ (Izaiáš 2,4) „Pravda bude pásom jeho bedier. Vtedy bude vlk bývať s baránkom a leopard spočívať

Read More
close

Zdieľajte príspevok..