Domov2018

Od 15. do 17. júna sa v kláštore Redemptoristov v Kláštornej – Záriečí, konala duchovná obnova pre ženy, ktorú viedol P. Miloš Miloslav Pizovka. Zúčastnilo sa jej 34 žien rôznych vekových kategórii. Duchovná obnova bola zameraná na biblické ženy, pričom sme sa zamýšľali nad ich životnými príbehmi a konaním. Boli to Tamara, Mária Magdaléna i Božia Matka Panna Mária. Ženy odlišné, no zároveň rovnaké v hľadaní Božej lásky, odvahe a vernosti Tomu, ktorému uverili.   Počas obnovy sme mali možnosť zamýšľať sa nad podobnosťou našich životov so životmi týchto žien, rozjímať o nej v tichu, hľadať vlastné zranenia a zlyhania, zdieľať sa navzájom v skupinkách a odovzdávať všetko čo prežívame Ježišovi prítomnému vo

Čítať ďalej

Od 3. do 28. októbra 2018 sa bude v Ríme konať 15. generálne zhromaždenie synody na tému: “Mladí, viera a rozlišovanie povolania”. Pápež na marcovom predsynodálnom stretnutí vo svojom príhovore vysvetlil zámery októbrovej synody: Hovoriť k mladým z tváre do tváre Sprevádzať mladých pri rozlišovaní ich povolania Pomôcť Cirkvi znovuobjaviť mladý dynamizmus Spolupracovať v prospech plodnosti Cirkvi a Evanjelia Rozhodli sme sa “vykročiť” a pripraviť sa na nastávajúcu synodu. Počas najbližších štyroch mesiacov chceme načúvať slovám Svätého Otca, ktoré adresuje mladým. Chceme si sadnúť k nohám pápeža ako pastiera, ako otca, ako starca, ktorý má pevné korene v Bohu. Naša štvormesačná predpríprava bude

Čítať ďalej

Predseda Generálneho sekretariátu pre evanjelizáciu a generálny konzultor Pedro López zverejnil na oficiálnej redemptoristickej internetovej stránke list (z 13. júna 2018), v ktorom informoval o menovaniach pre Generálny sekretariát pre evanjelizáciu. Úlohy sekretariátu vyplývajú z cieľov ostatnej, XXV. Generálnej kapituly a akčného plánu schváleného Generálnym vedením. Sekretariát má byť koordinačným nástrojom evanjelizačnej činnosti kongregácie. Má napomáhať komunikácii medzi konferenciami a jednotkami v oblasti evanjelizácie. Prinesie inšpiráciu k možným spoločným podujatiam na uzdravenie rán mnohých bratov a sestier. Členmi sekretariátu sú P. Pedro López Calvo, Sebastian Ani Dato, Nicolás Ayouba, Cristian Bueno, Pawel Drobot a Anne Walsh, laická misionárka Najsvätejšieho Vykupiteľa.  V rámci sekretariátu pôsobia

Čítať ďalej

18. júna 2018 si pripomíname 2. výročie blahorečenia zakladateľky redemptoristiek, ktorou bola sr. Mária Celeste Crostarosa. Slávnosť sa uskutočnila pred svätyňou Panny Márie Kráľovnej v talianskom mestečku Foggia  (via Don Orione 1 – 71122 Borgo Incoronata – Foggia). Svätá omša začala o 10:30. Za redemptoristov Bratislavskej viceprovincie sa slávnosti zúčastnil P. František Romaňák. Televízia „Padre Pio” v priamom prenose vysielala beatifikačnú svätú omšu. Jej záznam s poľským dabingom je k dispozícii tu. Liturgická spomienka novej blahorečenej bola určená na 11. september. V roku 2016 sa slávila prvýkrát. Spomienka pripadla na nedeľu, čiže spomienka ustupuje liturgii nedele. Generálny predstavený redemptoristov P. Michael Brehl však odporučil redemptoristom

Čítať ďalej