Domov2017december (Stránka 6)

(Prati, Rome) V rímskom redemptoristickom dome  San Gioacchino sa 16. decembra uskutočnilo stretnutie  Formačného sekretariátu Konferencie Európa. Na stretnutí sa zúčastnili doterajší koordinátor Konferencie P. Jacek Zdrzałek, novovymenovaný koordinátor P. Johannes Römelt, P. Václav Hypius zastupujúci Generálny sekretariát pre formáciu a členovia európskeho sekretariátu, P. Ronald McAinsh, P. Metod Lukačik a P. Maurizio Iannuario. Podstatnou náplňou zasadania bolo plánovanie stretnutia formátorov, ktoré sa uskutoční v Trois-Epis od 10. do 12. apríla 2018. Mesiac obnovy pred doživotnými sľubmi v roku 2018 bude vo Ľvove. Tento čas bude tiež príležitosťou obnovy a formácie pre redemptoristov do 10 rokov od prechodu do služby. Ronald J. McAinsh, C.Ss.R. Zdroj Preklad (c) Komunikačný tím redemptoristov Bratislava -

Čítať ďalej

Vždy sa radujte v Pánovi Ježiš je stále s nami, v dobrom i v zlom, v hojnosti i v núdzi Bola to nepokojná noc. Pavol a Sílas ohlasovali evanjelium vo Filipách len krátky čas, keď sa dostali do ťažkostí kvôli niektorým pohanom v meste. Zázračný exorcizmus viedol k potýčke, potýčka k výtržnostiam – a výtržnosti až k uväzneniu oboch apoštolov. Bili ich, spútali a zatvorili do väzenia (Sk 16, 16 – 40). Zbičovali ich bez súdu – porušili právo, ktoré má každý rímsky občan – a vrhli ich do väzenia. Celú udalosť sprevádzalo bezprávie. Ako na to všetko Pavol a Sílas reagovali? Podľahli zúfalstvu? Prisahali pomstu útočníkom? Pýtali sa, či evanjelium, ktoré hlásajú, skutočne stojí za všetky tieto ťažkosti?

Čítať ďalej

„Albánsko urgentne potrebuje pomoc,“ píše misionár-redemptorista Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána, sa v nedeľu 10. decembra, pápež František prihovoril z okna svojej pracovne približne 20-tisíc veriacim. Na záver vyjadril solidaritu obyvateľom Indie, zasiahnutým cyklónom Okhi a tiež obyvateľstvu Albánska, ktoré zápasí s povodňami. Ku konkrétne prejavenej solidarite vyzývajú aj redemptoristi, ktorí pracujú na misiách v Albánsku. Kemez, Albánsko – Z Albánska sme dostali správu, že prudké búrky spôsobili v niektorých oblastiach krajiny veľké povodne. Náš spolubrat, redemptorista z mesta Kemez, nám poslal urgentnú prosbu o pomoc. Albánsko teda teraz, počas Adventu a tesne pred začiatkom Vianoc potrebuje svetlo, nádej a solidaritu. Španielsky redemptorista Laureano del Otero vo svojom liste píše, že pod vodou

Čítať ďalej

(Vatikán, 15. december 2017) – Pápež František vymenoval P. Jona Hansena, C.Ss.R za biskupa diecézy MacKenzie-Fort Smith (Kanada). P. Hansen doteraz pôsobil ako farár vo farnosti Panny Márie víťaznej v meste Inuvik. P. Jon Hansen, C.Ss.R. P.  Jon Hansen, C.Ss.R., sa narodil 18. februára 1967 v kanadskom meste Edmonton, Alberta. V roku 1998 zložil svoje dočasné sľuby a doživotné v roku 2002. Kňazskú vysviacku prijal 24. apríla 2004. Pracoval vo farskej pastorácii a vo formácii. Od roku 2015 pôsobil vo farnosti Panny Márie víťaznej v meste Inuvik, v diecéze MacKenzie-Fort Smith. P. Hansen na fotografii vpravo. Zdroj (Redakčne krátené, rd.)

Čítať ďalej