Domov2017december (Stránka 4)

Každé Vianoce je čas pripomenúť si, ako Boh, ktorý nás tak veľmi miloval a nechcel, aby sme zahynuli, poslal svojho jednorodeného Syna, narodeného z Panny Márie, aby nás vykúpil z našich hriechov a otroctva. Preto slávime tieto Vianoce, aby sme sa podelili o lásku, radosť a pokoj v našich rodinách, štvrtiach a medzi našimi priateľmi. Vďaka tomu si uvedomujeme, že my všetci sme Božími deťmi, povolaní hlboko v našich srdciach prežívať rovnakú lásku, radosť a jednotu medzi nami. Ako bratia a sestry v Pánovi, šírme toto posolstvo ľuďom, ktorých stretávame počas tohto vianočného obdobia.   Kancelária pre komunikáciu, Scala, Rím   Zdroj: cssr.news

Čítať ďalej

Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) 21. decembra 2017 oznámila Slovenskému atletickému zväzu svoje stanovisko v prípade chodca Mateja Tótha. Olympijský šampión z Ria de Janeiro 2016 a majster sveta z Pekingu 2015 v chôdzi na 50 km je zbavený obvinenia, že porušil antidopingové pravidlá. Chodec banskobystrickej Dukly sa tak môže vrátiť opäť do súťažného diania. "Som, samozrejme, nesmierne šťastný, že sa to po takmer ôsmich mesiacoch takto skončilo. Spadol mi veľký kameň zo srdca,“ reagoval na verdikt IAAF 34-ročný Matej Tóth. „Budú to jedny z mojich najkrajších Vianoc v živote, pod stromček som dostal krásny darček. Teším sa, že pravda vyšla najavo.

Čítať ďalej

Ticho, prosím! Marián Kováčik Už mnoho rokov sa v mojom srdci a mysli Advent spája s tichom. Ticho skorého rána, v ktorom sme v tme mrazivých rán chodili na rorátne sväté omše. Ticho v dome, spôsobené vypnutým rádiom, ale aj upozornením mamy, že Ježiško príde len vtedy, ak dokážeme byť ticho. A toto upozornenie bolo ešte vystupňované na Štedrý deň, keď anjeli nemohli urobiť stromček a Ježiško nemohol priniesť dary, dokiaľ sme neboli tichí a poslušní. Keď som bol dieťa, vnímal som to doslovne, ako dieťa. Keď som bol už trochu starší, začal som vnímať ticho ako dar. Dar, v ktorom prichádza Boh

Čítať ďalej

Vianoce neboli nijaká zábava Ako mi Boh dal nový pohľad na staroveký sviatok Robyn Roky som sa vyhýbal Vianociam. Prázdniny počas tohto tradičného sviatku som trávil na miestach, kde zmienka o Vianociach sotva prenikne. Ako neveriaci som nenávidel spôsob, ako sa tento posvätný deň zosvetštil a zmaterializoval. Nenávidel som mediálno-marketingový ošiaľ, chaos pri nákupe darčekov, záplavu stretnutí a rôznych udalostí, ozdobami "okrášlené" domy. Aj keď som nebol kresťan, videl som, že sa zakrýva skutočný dôvod slávenia. Nie som nevrlý človek; v srdci som dieťa. No Vianočné obdobie pre mňa nebolo príťažlivé. Naopak, všimol som si, že mnohí ľudia zúfalo hľadajú niečo, čo by ich

Čítať ďalej