Domov2017november (Stránka 8)

Štyria redemptoristi boli vyhlásení za svätých a pätnásť ich je blahoslavených. Jedným z blahoslavených redemptoristov je Moravan Metod Dominik Trčka (1886 – 1959), ktorý zomrel v komunistickom väzení. Nedávno sa začal proces blahorečenia slovenského redemptoristu východného obradu Jána Ivana Mastiliaka (1911 – 1989), u ktorého viacerí naši pátri tajne študovali. Na začiatku Eucharistickej modlitby o svätých sa modlime: “Ich život nám dávaš za príklad, na ich orodovanie nám pomáhaš a v spoločenstve s nimi utváraš z nás jednu rodinu.” Príbeh redemptoristov Boh začal písať, keď sa mladý šľachtic v Neapolskom kráľovstve rozhodol počúvať jeho hlas. Alfonz Mária de Liguori (1696 – 1787)

Čítať ďalej

5. októbra 1973 pápež prijal v sále konzistória členov XVIII. generálnej kapituly. Po prečítaní textu v latinčine sa pápež redemptoristom prihovoril spontánne po taliansky. Jeho príhovor bol zaznamenaný na magnetofónovú pásku.  (Spontánny  príhovor odznel v taliančine. Nasledoval po formálnom príhovore v latinčine.) Myslím, že už stačilo latinčiny, čo poviete? Keď niekto cíti v srdci pohnutie, tak ako to cítime my, v prítomnosti týchto najdrahších synov, priateľov  a bratov, ktorí nás dnes navštívili, a keď si uvedomuje vašu úlohu a povolanie v Cirkvi a vo svete, naše srdce nedokáže nevyjadriť to, čo cíti.  Neviem, či všetci hovoríte taliansky, ale nevadí. Som si istý, že porozumiete

Čítať ďalej

Projev Jana Pavla II. při audienci pro účastníky 23. generální kapituly redemptoristů Důstojnému Pateru Josefu Tobinovi, generálnímu představenému Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele 1. Generální kapitula vašeho institutu, která nyní probíhá, vytváří radostnou příležitost, abych mohl srdečně pozdravit Vás, všechny delegáty i všechny spolubratry. Přidávám také srdečné a vroucí blahopřání, drahý otče, při příležitosti vašeho znovuzvolení do úřadu generálního představeného a přeji Vám i nové generální konzultě, aby vaše práce byla plodná. Během těchto dní intenzivní modlitby a společného zamyšlení chcete nabrat energii, abyste sobnovenou horlivostí hlásali „copiosa redemptio“ chudým, což je podstatou charismatu Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele. Červenou nití generální kapituly je zamyšlení nad

Čítať ďalej