Domov2017november (Stránka 4)

Od dnes si môžete zakúpiť dve nové knihy, ktoré vydalo vydavateľstvo Slovo medzi nami. Autorom oboch kníh je poľský kňaz, dominikán Adam Szustak. Adam Szustak OP: Evanjelium pre nenormálnych  Postaviť sa proti veľkému vojsku len s 300 chlapmi, ktorí nemajú zbrane, ale krčahy, fakle a trúby, iste nie je bežné a ani normálne. Rovnako ako chodiť po vode (apoštol Peter to dokázal). Táto kniha je pre tých, ktorí nie sú spokojní so svojím prežívaním kresťanstva len ako náboženstva, ale chcú ho žiť ako vzťah. Boh čaká a ponúka. Adam Szustak OP: Vrch prísľubov  Vidieť v Desatore prísľuby je zrejme dosť nečakané. Ale autor presne

Čítať ďalej

Dnes k liturgickej spomienke sv. Alžbety Uhorskej ponúkame 7. kapitolu knihy Svätci v milosrdenstve, ktorú sme vydali v svätom Roku milosrdenstva. Bohatstvo v službách chudoby Svätá Alžbeta Uhorská, Boží sluha Friedrich Joseph Haass a blahoslavený Vladimír Ghika 1. Svätá Alžbeta Uhorská (1207 – 1231) Napriek tomu, že svätá Alžbeta bola kráľovnou, zamilovala sa do ideálov Františka z Assisi, ktorý vtedy ešte žil. V tej dobe bolo viacero kráľovských princezien, ktoré snívali o nasledovaní svätej Kláry z Assisi – prinajmenšom v treťom ráde. Tie, ktoré z takých alebo onakých príčin nemohli opustiť svoje luxusné hrady, aby žili v chudobe, sa rozhodli namiesto toho „žiť uprostred žiarivých múrov dobročinnej lásky“. Alžbeta začala tým, že

Čítať ďalej

Počas uplynulého víkendu 10. – 12. novembra 2017 sa konala v našom kláštore v Kostolnej – Záriečí duchovná obnova zameraná pre mužov. Téma, ktorej sme sa venovali už po druhýkrát bola Mojžiš – muž odvahy a predobraz Krista. Pozvanie prijalo dvanásť mužov. Katechézy boli zamerané na jednotlivé etapy Mojžišovho života a života Izraelského vyvoleného ľudu. Strach, neistota, sklamanie, reptanie, modloslužba ovláda ľudí v každom čase. Avšak Boh dáva človekovi možnosť voľby odpútať sa od otroctva a dosiahnuť s jeho pomocou vnútornú i vonkajšiu slobodu. Niektorí muži skonštatovali, že sa nachádzajú v období púšte, no zároveň vyjadrili túžbu, že podobne ako Mojžiš chcú ešte viac prehlbovať priateľstvo s Bohom. Na

Čítať ďalej

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa Generálny predstavený Rím, 28. februára 1984 Gen. 79/84 Communicanda 82 FARNOSŤ V RÁMCI APOŠTOLÁTU REDEMPTORISTOV Communicanda 82 Milí spolubratia! Generálna stanova 018 redemptoristom, ktorí sa venujú farskej službe, hovorí, „že čím hlbším misionárskym duchom budú vedení, tým viac budú vykonávať akoby trvalé misie“. Mnohokrát počas našich pastoračných vizitácií v rôznych (vice)provinciách zaznelo želanie mať nejaké orientačné vysvetlenie významu citovaného textu a aby sa poukázalo na charakteristické črty misijnej farnosti. Zohľadnili sme tieto želania a poverili sme nášho sekretára pre apoštolát, aby preštudoval miesto farnosti v rámci apoštolátu redemptoristov. Sekretariátom pripravený text potom prezrela a doplnila generálna rada. Teším sa, že vám môžem ponúknuť túto štúdiu, v ktorej sú

Čítať ďalej