Domov2017november (Stránka 2)

Foto zľava: Edilberto Cepe, Manuel Rodríguez, Václav Hypius, Joseph Musendami, Michael Brehl, Alberto Eseverri, Larry Luján, Rogério Gomes, Luis Roballo . Prvé stretnutie nového Sekretariátu pre formáciu (prvotná formácia) na šesťročie 2016 – 2022 sa uskutočnilo od 22. do 24. novembra 2017 v Ríme. Kritériá pre výber členov sekretariátu, ktoré sformuloval generálny predstavený P. Michael Brehl, sa stali zreteľnými pri osobnom predstavovaní každého z nových členov. Okrem zastúpenia každej konferencie bolo potrebné, aby mal každý člen skúsenosť formátora na rôznych stupňoch formácie, ako aj s formačnou spoluprácou medzi provinciami. Počas týždňa bol páter generál prítomný v rôznych okamihoch zasadania, aby usmerňoval niektoré oblasti diskusií a rozhodnutí.

Čítať ďalej

Vo farnosti Horné Srnie sa  25. novembra 2017 začali ľudové misie pod vedením tímu p. Petra Hertela. Misie vyvrcholili v nedeľu, 3. decembra.   Príbuzné články: MISIE (2017) Misie v Brusne (nov. 2017) Obnova v Ladcoch (okt. 2017) Misie v Zuberci (sept. 2017) Misie v Banskej Belej (sept. 2017) Misie Záhradné (sept. 2017) Misie Rudno nad Hronom (jún 2017) Misie Pružina (jún 2017) Misie Víťaz (jún 2017) Misie v Podhoranoch pri Prešove (máj 2017) Misie v Raslaviciach (máj 2017) Misie v Sebedraží (apríl/máj 2017) Misie v Sučanoch (apríl 2017) Misie v Košiciach KVP (marec 2017) Obnova misií v Cíferi (marec 2017) Misie v Seredi (marec 2017) Misie Suchá nad Parnou (marec 2017) Misie v Novom meste nad Váhom (február 2017) Misie

Čítať ďalej

Od soboty 18.11. 2017 sa vo farnosti sv. Ondreja v Brusne konali sväté misie. Viedol ich p. Ivan Flimel a vyvrcholili dnes, v nedeľu 26.11.2017. PaedDr. Marek Veverka farár vo farnosti sv. Ondreja nám o misiách napísal: Naša farnost sv. Ondreja prežila krásny a Bohom požehnaný týždeň. Misie. Bolo úžasné vidieť, ako ľudia prichádzali na sv. spoveď. Bolo úžasné ísť s misionármi do školy, kde mali perfektný program pre deti. Ich katechézy sa nedotkli len sŕdc detí, ale aj pedagogického zboru. Novéna k Matke ustavičnej pomoci bola prekrásna a vlastne všetko. Veľmi silný dojem na mňa urobila aj sv. omša pre chorých. Vidieť

Čítať ďalej

Modlitba za nedávno spustenú misiu vo Wikit, Homba Karipit, Sumba, v Indonézii. Misia bude prebiehať od 19. novembra 2017 do 4. februára 2018. Redemptoristická provincia Indonézia bola založená redemptoristickou provinciou Kolín-Nemecko v roku 1957. Najprv sa  poslanie provincie zameralo na založenie a prevádzku farností a škôl. V roku 1960 sa stali viceprovinciou Weetebula. Nárast Viceprovincie viedol k vytvoreniu Študentského domu v Jogjakarte v roku 1978. V roku 1986 Viceprovincia predefinovala svoje priority ako: misia, farnosť, útočisko, charitatívna práca a médiá. V roku 2002 sa Viceprovincia stala nezávislou provinciou s názvom Redemptoristická provincia  Indonézia  s prvým zvoleným indonézskym provinciálom, O. Edmundom Wogom, CSsR. Pod

Čítať ďalej