Domov2017október (Stránka 7)

V sobotu 30. septembra 2017 sme slávili 50. výročie korunovácie ikony MUP v Toruni. Boj komunistov proti Katolíckej cirkvi a veriacim ľuďom bol po vojne vedený vo všetkých oblastiach spoločenského, kultúrneho či náboženského života. Vláda situáciu hodnotila takto: „Redemptoristi svoj vplyv rozšírili do všetkých vrstiev spoločnosti, zvlášť vplývajú na inteligenciu a administratívnych štátnych pracovníkov. Preto boli niektoré drastické opatrenia vlády namierené proti nim vykonávané obozretne (

Čítať ďalej

Rozhodnutie postupne zrušiť výkonný poriadok DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), ktorý presadzuje odložené konanie vo veci neplnoletých imigrantov, je podlé. Je úplne jasné, že konanie americkej vlády, ktorá používa životy, budúcnosť a bezpečnosť 800 000 mladých ľudí ako politické nástroje, je zlé – ich jediným spáchaným trestným činom, ak to tak vôbec môžeme nazvať, je, že oddane a poslušne sprevádzali svojich rodičov na ceste za snom o slobode a príležitosti. Nezáleží na tom, či mala predchádzajúca vláda oprávnenie vytvoriť DACA alebo nie. 800 000 imigrantov (podľa zákona the DREAM Act bill dostali pomenovanie Dreamers, tí, ktorí snívajú), ktorých toto zrušenie ovplyvnilo, sú ľudia. Sú našimi susedmi, navštevujú

Čítať ďalej

Pozrite si videá z programu, ktorú pátri redemptoristi spolu s laickými spoločenstvami pripravili v prvý a druhý deň Mariánskych misií na Kalvárii v Bratislave. Misie trvajú od 6. - 13. októbra. Video z misií (tretí deň) Video z misií (štvrtý deň) Video z misií (piaty deň) Video z misií (šiesty deň) Video z misií (siedmy deň) Kompletný program misií nájdete TU. Príbuzné články: Pred misiami FOTO  (Pavel Kováč). Modlitba za misie pri jaskynke pred misiami FOTO (Pavel Kováč), Začiatok misií 6. október 18:00 FOTO (Ján Mráz). Omša 7. X. o 8:00, ktorú celebroval Ján Andrejov FOTO (Pavel Kováč), program pre deti pri Lurdskej jaskynke o 10:00, 7.X FOTO (Pavel Kováč). Program

Čítať ďalej