Domov2017október (Stránka 6)

Chválový tím spoločenstva Shekinah z Banskej Bystrice prijal pozvanie Spoločenstva Piar a v piatok 13.10. viedol prorocké chvály v Kostole Najsvätejšej Trojice v Prievidzi. Páter Jozef Mihok CSsR hovoril na začiatku o rozdieli medzi kresťanským Bohom, ktorý s nami komunikuje a pohanskými bôžikmi, ktorí "majú ústa, ale nehovoria, majú oči, a nevidia, majú uši, ale nepočujú" (Ž 115). Vysvetľoval tiež jednotlivé aspekty charizmy proroctva a charizmy poznania. Počas modlitby chvál sme mohli zažiť, že Boh je naozaj ten, ktorý nás vidí, hovorí k nám a koná konkrétne veci v našich životoch. Sme vďační za to, že sme spolu s mladými zo

Čítať ďalej

A Redemptorist spirituality course was held for the first time in Leopoli, from 24 to 29 September 2017. The course was led by Fr. Piotr Chyla, director of the Center for Spirituality based in Rome, together with Fr. Sylwester Cabala from Lubaszowa, a place that besides being the interprovincial novitiate is also the centre of apostolate and Redemptorist spirituality of Warsaw Province. The course was attended by the confreres of the Province of Leopoli, Warsaw, Bratislava-Prague, Vice-Province of Michalovce, of the contemplative Redemptorist sisters of Lviv (Redemptoristines) and the active Redemptorist sisters, that is Missionary Sisters of the Most Holy Redeemer. Altogether,

Čítať ďalej

Od 6. októbra do 13. októbra 2017 sa na Kalvárii v Bratislave konali Misie vo svetle Fatimských zjavení, ktoré  viedol P. Michal Zamkovský s tímom redemptoristov a laikov zo spoločenstiev  Calvary a Rieka života. Misie boli reakciou na 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Vyvrcholili 13. októbra slávnostnou sv. omšou o 18:00. Po nej sa konala procesia svetla do jaskynky, kde bol požehnaný misijný kríž. Misie sa začali v piatok večer svätou omšou s privítaním misionárov. O. Michal Zamkovský v kázni apeloval na  Ježišove pozvanie "Poďte ku mne všetci", aby sme neváhali a nebáli sa prísť, keď počujeme Ježišov hlas, lebo zajtra ho

Čítať ďalej

Video z piatkového, záverečného programu misií. Na záver misií celebroval o. Michal Zamkovský svätú omšu, po ktorej nasledoval sviečkový sprievod, v ktorom sme sa spojili s veriacimi po celom svete v oslavách 100. výročia posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime. V Lurdskej jaskynke na Kalvárii  o. Michal požehnal misijný kríž. https://www.youtube.com/watch?v=0hP99fWaIA0&feature=youtu.be  

Čítať ďalej