Domov2017október (Stránka 2)

150. výročie ikony Matky ustavičnej pomoci ponúka pre redemptoristickú rodinu jedinečnú príležitosť zamýšľať sa nad dôležitosťou Márie pre svet. Takáto reflexia by mala byť zakorenená v doktrínach katolíckej viery, podopieraná tradičnou katolíckou nábožnosťou a oddanosťou k Panne Márii a mala by sa dotýkať naliehavých problémov dnešného sveta. Ak je pravda, že každá zrelá teologická reflexia musí brať do úvahy pojmy Boh, ľudská osoba a svet, potom úvaha o Matke ustavičnej pomoci by sa mala zameriavať na to, čo táto ikona hovorí o týchto troch podstatách, preskúmať interakcie medzi nimi a povedať čosi o ich význame pre dnešný svet.   Jeden svet, veľa svetov Ikona Matky ustavičnej pomoci patrí ako historický artefakt do

Čítať ďalej

V nedeľu, 24. septembra o 12:15 hod., sa farníci Baziliky Matky ustavičnej pomoci v Brooklyne v New Yorku zišli na začiatku jubilejného roka, ktorým si pripomínajú 125. výročie farnosti. Prvá omša bola v rodinnom dome 2. apríla 1893. Do roka mala nová farnosť z domu malý kostol a faru, v ktorej sídlila komunita CSsR. Oblasť začala rásť, obyvatelia boli väčšinou katolíci. Za desať rokov bola postavená veľká základná škola a oveľa väčší kostol. V priebehu rokov bola farnosť veľmi aktívna, veľmi oddaná. Redemptoristi boli vo farnosti už od začiatku. Dnes sú demografické údaje veľmi odlišné. Je tu veľmi veľká čínska populácia. Katolícka čínska komunita každoročne

Čítať ďalej

V Angole začína daždivé obdobie. Prvé znaky vyzerajú sľubne. Práve na začiatku veľkého dažďa, večer 13. októbra 2017, prijalo kresťanské spoločenstvo vidieckej farnosti a svätyne Matky ustavičnej pomoci v Cunhinga, Bié (centrum Angoly) putovnú ikonu Matky ustavičnej pomoci. Kópia pútnickej Ikony Konferencie Afrika a Madagaskar je v Angole niekoľko týždňov, v roku "obnovenia misie" a 150. výročia zverenia Ikony redemptoristom. Vďaka tomu pricestoval aj viceprovinciálny predstavený , O. Eugénio Lumingo, keď sa vrátil z tretej fázy XXV. Generálnej kapituly v Nigérii. Ikona bola prinesená do našej obce Cunhinga zo spoločenstva Prípravného Inštitútu Kuito-Bié; odtiaľ bola tiež vzatá do kresťanského spoločenstva Chissindo (predmestie Kuito-Bié), redemptoristami

Čítať ďalej

Od 24. októbra do 29. októbra 2017 prebieha obnova ľudových misií vo farnosti Ladce. Vedie ich tím p. Petra Hertela. Všetkých srdečne pozývame. Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Jn 14, 6b – c Program obnovy misií:  Utorok 24.10. 17.00  Ladce Sv. omša a začiatok obnovy misií Streda 25.10.   8.00 Ladce Sv. omša s misijnou kázňou VIERA 17.00 Ladce Sv. omša s misijnou kázňou PEKLO 17.00 Tunežice Sv. omša s misijnou kázňou VERÍM V SPOLOČENSTVO SVÄTÝCH Štvrtok 26.10.   8.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou MILOSRDENSTVO 17.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou Piatok 27.10. 8.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou  STAROBA 17.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou Misijný príhovor pre manželov RODINA Sobota 28.10.   8.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou MODLITBA 14.00  Budkov Krížová cesta, po nej korunka k B. milosrdenstvu PANNA MÁRIA 17.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou Nedeľa 29.10.   8.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou CIRKEV 9.00  Tunežice Sv. omša s misijnou kázňou 10.30  Ladce Sv. omša

Čítať ďalej