Slovo medzi nami
Domov2017október

Biskup Helmut Krätzl (Viedeň) v rámci svojej vizitácie farnosti Panny Márie navštívil aj utečencov zo Sýrie a Iraku, o ktorých sa stará farnosť a kláštor. Na konci svojej biskupskej vizitácie dekanátu Hernals, sa svätiaci biskup Dr. Helmut Krätzl zúčastnil stretnutia s utečencami zo Sýrie a Iraku, o ktorých sa starajú pracovníci farnosti Panny Márie. Farnosť majú v správe redemptoristi (čiastočne už od roku 2015). Na stretnutie pri káve a koláčoch (28. októbra) prišlo necelých 50 osôb. [caption id="attachment_14596" align="alignnone" width="639"] Svätá omša s biskupom Helmutom a návšteva farskej kaviarne farnosti Panny Márie (8. Okt.)[/caption] Biskup Krätzl poďakoval tímu „Útulku farnosti Panny Márie“ za ich skvelú prácu, pomoc a „patronát“ nad týmito ľuďmi, ktorí

Čítať ďalej

Je možné považovať niektoré literárne diela sv. Alfonza Mária de Liguori za klasiku? Ak áno, ktoré a z akých dôvodov? Čo ich robí takými výnimočnými? Prečo majú špeciálne čestné miesto v jeho literárnej tvorbe? Odpovede na tieto otázky závisia od chápania tohto pojmu a určujúcich kritérií, ktoré sú použité. Pojem „klasika“ sa vzťahuje na literárne dielo, ktorému sa všeobecne pripisuje rozsiahla trvalá hodnota. Hoci vychádza zo špecifického historického kontextu a kultúrneho prostredia, klasické dielo presahuje priestor a čas, dotýka sa univerzálnych tém, ktoré pozdvihujú ľudského ducha a umožňujú čitateľovi hlbšie pochopiť, čo to znamená byť človekom. Klasické dielo nepatrí autorovi alebo historickému obdobiu, v ktorom ho napísal, ale patrí každému

Čítať ďalej

Jan Haen zhotovil portréty v takmer ‘popartovom’ štýle. V každom portréte je zakomponovaná nejaká špeciálna charakteristika svätého, alebo blahoslaveného. Obrazy sú umiestnené v kaplnke a konferenčnej sále domu redemptoristov v holandskom meste Wittem.   Obrazy si môžete pozrieť aj na tomto: www.stclemens.org/Saints Sv. Ján Neuman (205. výročie narodenia) Svätý Gerard Blahoslavení španielsky mučeníci Bl. Celeste Crostarosa Bl. Vasyľ Veličkovský patrónom väzenskej služby na Ukrajine P. Mastiliak v procese blahorečenia

Čítať ďalej

Špeciálne vydanie periodika Spicilegium Historicum je venované Životu a spiritualite Márie Celesty Crostarosa (1696 – 1755), ktorej blahorečenia sa uskutočnilo vo Foggii 18. júna 2016. Táto 268-stranová publikácia, ktorú vydal Historický inštitút redemptoristov, obsahuje príspevky o živote novej blahoslavenej. Autormi jednotlivých článkov sú profesori a historici Sabatino Majorano, Antonio Marrazzo, Emilio Lage, Dennis Billy, Alfonso Amarante, Luigi Borriello a ďalší. Ide o vedecký príspevok, ktorého autori sa zameriavajú na biografické dokumenty bez toho, aby interpretovali udalosti, ktoré ovplyvnili život a poslanie blahoslavenej Márie Celesty. Sestra Mária Celesta Crostarosa je zakladateľkou Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa (OSsR) a za blahoslavenú bola vyhlásená v sobotu 18. júna 2016 v talianskom meste Foggia. Mária Celesta Crostarosa

Čítať ďalej