Domov2017október

Biskup Helmut Krätzl (Viedeň) v rámci svojej vizitácie farnosti Panny Márie navštívil aj utečencov zo Sýrie a Iraku, o ktorých sa stará farnosť a kláštor. Na konci svojej biskupskej vizitácie dekanátu Hernals, sa svätiaci biskup Dr. Helmut Krätzl zúčastnil stretnutia s utečencami zo Sýrie a Iraku, o ktorých sa starajú pracovníci farnosti Panny Márie. Farnosť majú v správe redemptoristi (čiastočne už od roku 2015). Na stretnutie pri káve a koláčoch (28. októbra) prišlo necelých 50 osôb. [caption id="attachment_14596" align="alignnone" width="639"] Svätá omša s biskupom Helmutom a návšteva farskej kaviarne farnosti Panny Márie (8. Okt.)[/caption] Biskup Krätzl poďakoval tímu „Útulku farnosti Panny Márie“ za ich skvelú prácu, pomoc a „patronát“ nad týmito ľuďmi, ktorí

Čítať ďalej

Je možné považovať niektoré literárne diela sv. Alfonza Mária de Liguori za klasiku? Ak áno, ktoré a z akých dôvodov? Čo ich robí takými výnimočnými? Prečo majú špeciálne čestné miesto v jeho literárnej tvorbe? Odpovede na tieto otázky závisia od chápania tohto pojmu a určujúcich kritérií, ktoré sú použité. Pojem „klasika“ sa vzťahuje na literárne dielo, ktorému sa všeobecne pripisuje rozsiahla trvalá hodnota. Hoci vychádza zo špecifického historického kontextu a kultúrneho prostredia, klasické dielo presahuje priestor a čas, dotýka sa univerzálnych tém, ktoré pozdvihujú ľudského ducha a umožňujú čitateľovi hlbšie pochopiť, čo to znamená byť človekom. Klasické dielo nepatrí autorovi alebo historickému obdobiu, v ktorom ho napísal, ale patrí každému

Čítať ďalej

Jan Haen zhotovil portréty v takmer ‘popartovom’ štýle. V každom portréte je zakomponovaná nejaká špeciálna charakteristika svätého, alebo blahoslaveného. Obrazy sú umiestnené v kaplnke a konferenčnej sále domu redemptoristov v holandskom meste Wittem.   Obrazy si môžete pozrieť aj na tomto: www.stclemens.org/Saints Sv. Ján Neuman (205. výročie narodenia) Svätý Gerard Blahoslavení španielsky mučeníci Bl. Celeste Crostarosa Bl. Vasyľ Veličkovský patrónom väzenskej služby na Ukrajine P. Mastiliak v procese blahorečenia

Čítať ďalej

Špeciálne vydanie periodika Spicilegium Historicum je venované Životu a spiritualite Márie Celesty Crostarosa (1696 – 1755), ktorej blahorečenia sa uskutočnilo vo Foggii 18. júna 2016. Táto 268-stranová publikácia, ktorú vydal Historický inštitút redemptoristov, obsahuje príspevky o živote novej blahoslavenej. Autormi jednotlivých článkov sú profesori a historici Sabatino Majorano, Antonio Marrazzo, Emilio Lage, Dennis Billy, Alfonso Amarante, Luigi Borriello a ďalší. Ide o vedecký príspevok, ktorého autori sa zameriavajú na biografické dokumenty bez toho, aby interpretovali udalosti, ktoré ovplyvnili život a poslanie blahoslavenej Márie Celesty. Sestra Mária Celesta Crostarosa je zakladateľkou Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa (OSsR) a za blahoslavenú bola vyhlásená v sobotu 18. júna 2016 v talianskom meste Foggia. Mária Celesta Crostarosa

Čítať ďalej

150. výročie ikony Matky ustavičnej pomoci ponúka pre redemptoristickú rodinu jedinečnú príležitosť zamýšľať sa nad dôležitosťou Márie pre svet. Takáto reflexia by mala byť zakorenená v doktrínach katolíckej viery, podopieraná tradičnou katolíckou nábožnosťou a oddanosťou k Panne Márii a mala by sa dotýkať naliehavých problémov dnešného sveta. Ak je pravda, že každá zrelá teologická reflexia musí brať do úvahy pojmy Boh, ľudská osoba a svet, potom úvaha o Matke ustavičnej pomoci by sa mala zameriavať na to, čo táto ikona hovorí o týchto troch podstatách, preskúmať interakcie medzi nimi a povedať čosi o ich význame pre dnešný svet.   Jeden svet, veľa svetov Ikona Matky ustavičnej pomoci patrí ako historický artefakt do

Čítať ďalej

V nedeľu, 24. septembra o 12:15 hod., sa farníci Baziliky Matky ustavičnej pomoci v Brooklyne v New Yorku zišli na začiatku jubilejného roka, ktorým si pripomínajú 125. výročie farnosti. Prvá omša bola v rodinnom dome 2. apríla 1893. Do roka mala nová farnosť z domu malý kostol a faru, v ktorej sídlila komunita CSsR. Oblasť začala rásť, obyvatelia boli väčšinou katolíci. Za desať rokov bola postavená veľká základná škola a oveľa väčší kostol. V priebehu rokov bola farnosť veľmi aktívna, veľmi oddaná. Redemptoristi boli vo farnosti už od začiatku. Dnes sú demografické údaje veľmi odlišné. Je tu veľmi veľká čínska populácia. Katolícka čínska komunita každoročne

Čítať ďalej

V Angole začína daždivé obdobie. Prvé znaky vyzerajú sľubne. Práve na začiatku veľkého dažďa, večer 13. októbra 2017, prijalo kresťanské spoločenstvo vidieckej farnosti a svätyne Matky ustavičnej pomoci v Cunhinga, Bié (centrum Angoly) putovnú ikonu Matky ustavičnej pomoci. Kópia pútnickej Ikony Konferencie Afrika a Madagaskar je v Angole niekoľko týždňov, v roku "obnovenia misie" a 150. výročia zverenia Ikony redemptoristom. Vďaka tomu pricestoval aj viceprovinciálny predstavený , O. Eugénio Lumingo, keď sa vrátil z tretej fázy XXV. Generálnej kapituly v Nigérii. Ikona bola prinesená do našej obce Cunhinga zo spoločenstva Prípravného Inštitútu Kuito-Bié; odtiaľ bola tiež vzatá do kresťanského spoločenstva Chissindo (predmestie Kuito-Bié), redemptoristami

Čítať ďalej

Od 24. októbra do 29. októbra 2017 prebieha obnova ľudových misií vo farnosti Ladce. Vedie ich tím p. Petra Hertela. Všetkých srdečne pozývame. Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Jn 14, 6b – c Program obnovy misií:  Utorok 24.10. 17.00  Ladce Sv. omša a začiatok obnovy misií Streda 25.10.   8.00 Ladce Sv. omša s misijnou kázňou VIERA 17.00 Ladce Sv. omša s misijnou kázňou PEKLO 17.00 Tunežice Sv. omša s misijnou kázňou VERÍM V SPOLOČENSTVO SVÄTÝCH Štvrtok 26.10.   8.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou MILOSRDENSTVO 17.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou Piatok 27.10. 8.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou  STAROBA 17.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou Misijný príhovor pre manželov RODINA Sobota 28.10.   8.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou MODLITBA 14.00  Budkov Krížová cesta, po nej korunka k B. milosrdenstvu PANNA MÁRIA 17.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou Nedeľa 29.10.   8.00  Ladce Sv. omša s misijnou kázňou CIRKEV 9.00  Tunežice Sv. omša s misijnou kázňou 10.30  Ladce Sv. omša

Čítať ďalej

Pod názvom "Storočie osvietenia a katolícka morálka (XVIII. storočie), prináša madridské vydavateľstvo Perpetuo Socorro tento ďalší zväzok, ktorý má vyše tisíc strán. Autorom je významný morálny teológ Marciano Vidal. Osvietenie (les Lumières, the Enlightenment, as Luzes) predpokladá rôznorodosť v dejinnom vnímaní toho, kým je človek. Tento zväzok analyzuje vzťah medzi touto veľkou spoločenskou zmenou, jej kultúrnym prejavom a katolíckou morálnou teológiou. Čitatelia, ktorí sa ponoria do textu knihy pochopia, že konvenčný historický pohľad osvietenstva je bez základov. Vidal cituje 173 moralistov danej doby. Tento zväzok má veľký význam predovšetkým pre redemptoristov. Práve v kontexte 18. storočia prispel Katolíckej cirkvi svojim učením sv. Alfonz Liguori (1696-1787). Autor to zohľadňuje.

Čítať ďalej

V Motyčkách sa konal v dňoch 22. - 24. októbra misijný kongres redemptoristov. Za účasti viacerých misionárov jednotiek Bratislava - Praha a Michalovce sa redemptoristi latinského aj byzantského obradu spolu s laikmi - partnermi v misii zo spoločenstiev Rieka Života, Shekinah a Calvary, stretli na hodnotení, zdieľaní a plánovaní svojej misijnej práce. Na stretnutí boli prítomní všetci štyria Misionári milosrdenstva provincie Bratislava - Praha. Na stretnutí zazneli úvahy a diskusie o homílii vo svetle dokumentu Evangelii Gaudium, redemptoristickej spirituality a podnety pre apoštolskú činnosť vychádzajúce z ostatných rozhodnutí a záverov XXV. Generálnej kapituly. Priestor bol venovaný aj diskusiám o formácii nových

Čítať ďalej