Domov2017september (Stránka 6)

Redemptoristé působící na Svaté Hoře a Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Svatá Hora ve spolupráci se Státním okresním archivem, Městem Příbram a Hornickým muzeem připravuje výstavu k připomenutí 40 let od požáru Svaté Hory (27. 4. 1978). Vernisáž výstavy se bude konat v předvečer výročí. Sice je to až příští rok, ale přípravy již začaly. Proto také prosíme pamětníky, zda by nemohli zavzpomínat či najít doma něco, co se požáru týká. Ať již fotografie nebo i hasičské potřeby, které byly použity při hašení požáru. Prosím hlaste se u p. Martiny Jechortové  - ŘKF Svatá Hora tel. 731 619 800 nebo mailem Jechortova@svata-hora.cz

Čítať ďalej

Použi ma, Pane! Každý z nás má v Písme svoje obľúbené miesta. Jeden z mojich obľúbených úryvkov je o Božej láske k nám a o našom povolaní milovať Boha a svojich blížnych. Ďalší môj obľúbený text opisuje vznešenosť a svätosť Boha. A mám rád aj tie časti, kde nás Boh vysiela na cestu a káže nám slúžiť jeho kráľovstvu a budovať Cirkev. Na túto poslednú skupinu úryvkov sa chceme tento mesiac zamerať a modliť sa: „Použi ma, Pane!“ V jednom z týchto textov Boh prorokovi Aggeovi prikazuje naliehať na Izraelitov, aby prestali vydávať toľko energie na budovanie svojich vlastných domov a venovali

Čítať ďalej

(Port-au-Prince) V piatok, 8. septembra 2017, bratia Georges Gustave NOËL, Patrick FRANKLIN, Jameson PAULICARPE a Willy FRANÇOIS zložili svoje doživotné sľuby počas slávnosti Narodenia Panny Márie. Brat Jameson Paulicarpe zložil sľuby ako rehoľný brat. Svoje poznatky z oblasti poľnohospodárstva využije pri rozvoji projektu v tejto oblasti na severovýchode Haity, kde vlastní región rozľahlé územie. Slávnosť sa uskutočnila v Betánii. Predsedal jej P. Father Kénol CHERY, CSsR, regionálny predstavený, ktorého delegoval provinciál. Kénol Chéry, CSsR Príbuzné články: Prvé a doživotné sľuby v Podolínci (2017) Noviciát v Toronte Odchod Slovákov do Podolínca (Michał Zieliński) Spoločná trvalá formácia a mesiac duchovnej obnovy v Poľsku (júl/august 2017) V Tuchowe sa stretli formačné komunity Pozdrav z Poľska od

Čítať ďalej

(Nairobi, 15. september 2017) –  Redemptoristická Kancelária solidarity pre Afriku a Madagaskar usporiadala v kenskom meste Nairobi týždňový seminár  o manažmente založenom na výsledkoch pre rozvojové projekty. Zúčastnili sa na ňom redemptoristi a spolupracovníci zapojení do implementácie rozvojových projektov z Konga, Mozambiku, Zimbabwe, Južnej Afriky, Írska a Kene. Školenie bolo zamerané na tréning artikulovania žiadanej zmeny, spôsobu nastavenia cieľov - t.j. žiadených výsledkov a merania výsledkov a dosahu projektov. Napriek tomu, že teória mohla vyznieť komplikovane, zmysel školenia mal viesť k poukázaniu na veľmi praktický postup. Jozef z Mozambiku povedal: "Myslím, že tento seminár môže spôsobiť veľkú zmenu ohľadom projektov na pitnú vody v Muvamba misii."

Čítať ďalej