Domov2017september (Stránka 3)

9. novembra 2013 vyzval generálny predstavený redemptoristov na celom svete pomôcť odpovedať na rozličné nové pastoračné výzvy po celom svete. Poprosil, aby sa mu osobne prihlásili, ak sú otvorení novej dôležitej misionárskej, pastoračnej a formačnej službe, hoci aj v inej krajine. Po mnohých pozitívnych odpovediach, napísal P. generál list, ktorý si pripomíname dnes, keď si spomíname na bl. Gašpara Štanggassingera.  Rím, 26. 9. 2014 Bl. Gašpara Štanggassingera   Drahý spolubrat, Generálna rada sa veľmi potešila tvojej odozve na môj list, ktorý som poslal všetkým spolubratom 9. 11. 2013. Vo svojej odpovedi si vyjadril rozhodnutie byť misionárom - dobrovoľníkom, čiže si sa rozhodol byť k dispozícii

Čítať ďalej

Pápež František vymenoval Zenilda Luiza Pereira da Silva, C.Ss.R., za biskupa v Borba, v Brazílii. Doteraz pôsobil ako biskup koadjútor a prelát tej istej prelatúry. Mons Zenildo Luiz Pereira da Silva, C.Ss.R. K redemptoristom v Manaus vstúpil v roku 1993. Vysvätený za kňaza bol v roku  2001. V rokoch 2011-2014 bol predstaveným jednotky Manaus. 24. februára 2016 bol menovaný za biskupa koadjútora pre brazílsku Amanzónku. Je piatym redemptoristom viceprovincie Manaus, ktorý je vymenovaný za biskupa. Prelatúra Borba sa nachádza na juhovýchode Manaus, na rieke Madeira v severnej Brazílii. Zdroj Príbuzné články: Svätý Alfonz – biskup Kardinál Joseph Tobin Kardinál Tobin vyvíja úsilie pomôcť mužovi čeliacemu deportácii Vicente de Paula Ferreira CSsR novým biskupom

Čítať ďalej

(Keňa, september 2017) – V auguste a septembri sa redemptoristi v Keni tešili z rozhodnutia dvoch spolubratov. P. Cornel a P. Titus, ktorých spolu P. Gerrym O’Connorom z Kancelárie solidarity vidíte na fotografii, boli vysvätení po viacerých rokoch štúdia a prípravy v Keni, Južnej Afrike a Zimbabwe. P. Kornel dostal novú úlohu pracovať na vidieku v oblasti Iruma v Keni. P. Titus bude pôsobiť v novej redemptoristickej komunite v Nakuru ako zodpovedný za pastoráciu povolaní. Príbuzné články: Redemptoristi v Afrike a na Madagaskare Po stopách bratov (Výjazd do Kene 2013 – Bohuš Živčák) Páter Štefan Varecha o pôsobení na Madagaskare 

Čítať ďalej

12-15. september 2017 Provincia Ľvov (Ukrajina) už niekoľko rokov propaguje program  “Utorková formácia”. Raz za mesiac sa v dome študentátu schádzajú redemptoristi, aby uvažovali nad dôležitými témami spojenými s pastoráciou a duchovným životom. V tomto roku provinciálna rada spolu s formátormi organizovala program trvalej formácie o alfonziánskej morálnej teológii. Prednášky viedol P. Alfonso Amarante, profesor z Alfonziánskej Akadémie z Ríma. P. Amarante ilustroval prístup sv. Alfonza v oblasti morálnej teológie. V príhovoroch sa poslucháči dozvedeli o kontexte, v ktorom Alfonz uvažoval a rozvíjal morálnu teológiu. Dôležitou súčasťou prednášok bolo poukázanie na dôležitosť morálnej teológie pre formáciu svedomia dnešných ľudí. Celý článok v

Čítať ďalej