Domov2017september (Stránka 2)

(Rím, Taliansko) P. Marcelo Conceição Araújo, CSsR bol vymenovaný za koordinátora Konferencie Latinská Amerika a Karibik. Fr. Marcelo Conceição Araújo pochádza z provincie Sao Paulo v Brazílii. Za kňaza bol vysvätený 30. apríla 1994. Pôsobil ako formátor, predstavený seminára a riaditeľ vydavateľstva pri svätyni v Aparecide. V ostatnom čase koná službu magistra noviciátu v provincii Sao Paulo. (Zdroj) Príbuzné články: Johannes Römelt – nový koordinátor Konferencie Európa. Zephyrin Luyila Ndongala, C.Ss.R. - koordinátor Konferencie Afrika – Madagaskar

Čítať ďalej

(Rím, Taliansko) P. Michael Brehl, CSsR., generálny predstavený redemptoristov, vymenoval P. Zephyrina Luyila Ndongala, C.Ss.R. za koordinátora Konferencie Afrika - Madagaskar.  Menovanie nadobudne účinnosť 1. 1.  2018. P. Zephyrin Luyila Ndongala pochádza z Demokratickej republiky Kongo. Za kňaza bol vysvätený 25. júla 1993. Od roku 1999 do roku 2005 pôsobil ako ekonóm viceprovincie Matadi.  Od roku 2010 pôsobí ako predstavený jednotky Matadi. Od roku 2012 zastával aj úrad predsedu Konferencie vyšších predstavených mužských reholí pri biskupskej konferenciii v Kongu. (Zdroj) Príbuzné články: Johannes Römelt - nový koordinátor Konferencie Európa Marcelo Conceição Araújo - koordinátor Konferencie Latinská Amerika a Karibik https://redemptoristi.sk/redemptoristi-v-afrike-a-na-madagaskare/

Čítať ďalej

(New Jersey, USA) Začala sa tretia fáza 25. Generálnej kapituly v Konferencii Severná Amerika. Stretnutie sa koná  v rekolekčnom centre San Alfonso v Long Branch (New Jersey, USA). Zúčastňujú sa na ňom kapitulári z USA a Kanady. Na stretnutí je aj generálny predstavený redemptoristov, P. Michael Brehl, P. Jack Kingsbury, koordinátor Konferencie a konzultor br. Jeffrey Rolle. Celý týždeň bude venovaný diskusii, plánovaniu a implementácii rozhodnutí, ktoré boli urobené počas III. fázy v thajskom meste Pattaya. Na stretnutí nie je prítomný P. Rodney Olive, ktorý ostal doma v Dominikánskej republike po ničivom hurikáne Mária. Viac po poľsky nájdete TU. Príbuzné články: Tretia fáza XXV. Generálnej kapituly v Perthe (Škótsko,

Čítať ďalej

Provinciál jednotky Svätý Klement, P. Johannes Römelt, bol 16. septembra 2017 generálnym predstaveným Michaelom Brehlom vymenovaný za nového koordinátora Konferencie Európa. Menovanie nadobúda účinnosť 1. januára 2018. P. Michael Brehl vybral P. Römelta spomedzi 3 kandidátov, ktorí boli vybraní hlasovaním počas zhromaždenia Konferencie v Perthe (Škótsko, 8.-9. sept. 2017). Celý článok s celým textom menovania v angličtine.  Príbuzné články: Zephyrin Luyila Ndongala - nový koordinátor Konferencie Afrika – Madagaskar Apoštolské priority Konferencie Európa  Strategický plán pre Severnú pologuľu Stretnutie Sekretariátu pre formáciu Konferencie Európa (2016)  Výročné stretnutie pracovnej skupiny úradu pre sociálne veci Európskej konferencie redemptoristov (2017) V Roku Matky ustavičnej pomoci putovali v Konferencii Európa dve ikony požehnané pápežom Františkom (2016)  

Čítať ďalej