Domov2017september

28.augusta 2007 bol uvedený prvý projekt pre ženy v Santo Amaro a tento rok si pripomíname desiate výročie tejto udalosti. Pri tejto príležitosti bolo publikované spomienkové vydanie časopisu – má byť poďakovaním všetkým ľuďom, ktorí nás podporovali a spolupracovali s nami, a zároveň pripomenutím, že táto cesta, na ktorú sme sa vydali spolu so ženami odsunutými na okraj spoločnosti, bola dosť dlhá. Preto v tomto časopise predstavujeme začiatky našej práce so ženami zotročenými prostitúciou a misijnú činnosť Inštitútu zasvätených sestier Najsvätejšieho Vykupiteľa, ktoré plnia víziu jeho zakladateľov Josého Benita Serru a Antonie de Oviedo. Inštitúty s touto spiritualitou môžeme v súčasnosti nájsť v mnohých krajinách sveta. V tomto vydaní rovnako uvádzame aj príbehy ľudí,

Čítať ďalej

Pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Václava si redemptoristi v provincii Bratislava - Praha pripomínajú aj svoje začiatky pôsobenia v Bratislave. V kaplnke (kostole) sv. Cyrila a Metoda, bol pôvodne na pravej strane bočný oltár, zasvätený sv. Václavovi, kde bola umiestnená socha tohoto svätca od Břetislava Kafku z Červeného Kostelca. Socha sa teraz nachádza v bočnej predsieni kostola.  V roku 1933 konali tri tímy českých redemptoristov misie pre bratislavských Čechov, v Blumentále a  v Dóme sv. Martina. V roku 1934 sa potom konala obnova misií v Blumentále a v kostole Milosrdných bratov. Podnetom k založeniu domu redemptoristov a postaveniu kostola v Bratislave boli

Čítať ďalej

V Kongregácii redemptoristov začala mimoriadna vizitácia. Prvým miestom pre toto podujatie je Santa Cruz de la Sierra v Bolívii. Prvé zhromaždenie redemptoristov  Bolívie a susedných jednotiek je prvou časťou generálnej vizitácie.  Stretnutie vedú dvaja generálni konzultori. P. Pedro Lopez a Rogério Gomes. Cieľom vizitácie je pomôcť “oživiť apoštolský život spolubratov a prehĺbiť povedomie procesu reštrukturalizácie.” Spolubratia sa oboznámili z Akčným plánom Generálneho vedenia. Súčasťou stretnutia je aj deň obnovy, vzájomné zdieľanie a štúdium rozhodnutí XXV. Generálnej kapituly. Spolubratia budú môcť prispieť v tvorbe Apoštolského plánu Konferencie a v procese reštrukturalizácie. P. Pedro López, CSsR

Čítať ďalej

Socha Panny Marie Fatimské na Svaté Hoře - ve středu 27. 9. 2017! Česká biskupská konference na svém zasedání schválila program Fatimského jubilea. Celému jubileu Fatimy je věnován zvláštní význam nejen v ČR, ale zejména po celém světě. Připojte se k národní pouti do Fatimy nebo přijďte na program putování milostné sochy Panny Marie z Cova d´Iria ve Fatimě v katedrálách českých i moravských diecézí a na poutních místech. Plakát zde: PROGRAM NA SVATÉ HOŘE - středa 27. 9. 2017  15.00 modlitba růžence, možnost svátosti smíření 16.00 výklad 17.00 mše svatá; po skončení průvod zakončený uctíváním sochy Panny Marie Fatimské Príbuzné články: Pripravovaná výstava o

Čítať ďalej