Domov2017august (Stránka 4)

Predstavte si, že ste práve dojedli veľmi dobrý obed. Možno ste boli vo výbornej reštaurácii alebo ste si našli čas cez víkend a pripravili pre rodinu niečo zvláštne. Zvalíte sa do kresla, možno popíjate kávu a oddychujete – aké uspokojenie! To nám môže pomôcť, aby sme si predstavili, aké to je, keď nás naplní Duch Svätý. Keď sa tak stane, sme spokojní. Cítime sa naplnení jeho láskou a pokojne „odpočívame“ v jeho prítomnosti. Je to úžasný pocit, ktorý nikdy nechceme stratiť. Spolu s Petrom na Vrchu premenenia hovoríme: „Pane, dobre je nám tu“ (Mt 17, 4). Je to však len začiatok. Tak

Čítať ďalej

Prečo takto mrhať? Či už to vieme, alebo nie, každý z nás má svoj osobný „operačný systém“. Všetci máme osobitný spôsob prijímania informácií, ich spracovania a vyvodzovania záverov na ich základe. Tie potom uvádzame do praxe. Evanjeliá nám vo svojich príbehoch poukazujú na operačné systémy rôznych ľudí v súvislosti s Ježišom. Všetci ho videli robiť tie isté zázraky; všetci ho počuli rozprávať o tých istých posolstvách. Niektorí tak prišli k záveru, že je to Mesiáš, a nasledovali ho. Iní prišli k záveru, že je to obyčajný človek, a ignorovali ho, a ďalší ho považovali za ohrozenie, nenávideli ho a odmietli ho. Rôzne

Čítať ďalej

Od 24. júla do 8. augusta sa v Pečovskej Novej Vsi koná duchovná obnova "Oáza nového života 1. stupňa" s programom hnutia Svetlo - Život. 40 mladých starších dospievajúcich a dospelých mladých ľudí z Bratislavy a z okolia Starej Ľubovne strávi spolu 15 dní. Duchovný program spočíva v osobnej modlitbe (Stánok stretnutia), slávení Eucharistie, evanjeliovom rozhovore, výprave otvorených očí a čase spoločnej zábavy. Oázu vedú mladí animátori zo spoločenstiev Rieka Života a Calvary. Kňazom na duchovných cvičeniach je P. Rastislav Dluhý, C.Ss.R. [caption id="attachment_12992"

Čítať ďalej