Domov2017júl (Stránka 6)

P. Ján Zoričák, pôsobiaci vo Frýdku, sa zúčastňuje prípravného stretnutia na XI. európske stretnutie mladých pri redemptoristoch. STREDA Pred začiatkom podujatia si účastníci urobili prehliadku historických pamiatok mesta, ktorého dominantou je palác Alhambra, v ktorom  v minulosti sídlili moslimskí a neskôr kresťanskí panovníci a preto nesie v sebe stopy obidvoch kultúr.  Večerná svätá omša o 19:30 sa niesla v medzinárodnom duchu, čoho symbolom boli aj vlajky jednotlivých krajín rozložené na voľnej ploche kaplnky. Nasledovalo privítanie zo strany miestnej komunity. Evanjelium o povolaní účeníkov sa prepojilo s predstavením jednotlivých členov konferencie. Predstavený kláštora nám po sv. omši urobil prehliadku miestneho kostola a veže s vyhliadkou

Čítať ďalej

Počas dvojtýždňového duchovného programu v Podolínci spoznávali deti Desatoro a ružencové tajomstvá. Bol to čas približovania sa k Bohu a k sebe navzájom. Pre 16 detí viedli program spoločenstvo Rieka Života. Moderoval Pavol Coch a službu kňaza vykonával P. Patrik Grotkovský. Príbuzné články: Čas pre deti o Dávidovi (leto 2017), Rieka Života Oázové leto v Bušovciach (2016) Oázové leto so svätými (Vinné 2016) Dojmy s oázového leta vo Vinnom (VIDEO)

Čítať ďalej

Od 29. júna do 6. júla 2017 sa Ján Kniez a Radoslav Glovňa, členovia spoločenstva Shekinah pri redemptoristoch v BB - Radvaň, zúčastnili spolu s p. Jozefom Mihokom, CSsR a lídrom spoločenstva Marana Tha Petrom Štupákom misijného výjazdu v Kazachstane. Prvé dni misijný tím viedol evanjelizačné programy a duchovnú obnovu pre Farnosť sv. Jozefa v Karagande. Druhú časť týždňa tím strávil na duchovnej obnove s mladými z viacerých farností v Sarani. Duchovné obnovy boli zamerané na počúvanie Božieho hlasu, charakter kresťana, pôsobenie Ducha Svätého a službu jeho darmi v evanjelizácii. Počas celého týždňa spolu s nimi slúžili aj misionári a

Čítať ďalej

V kostole v Clonarde, v Belfaste, večer 6. júna 2017, uvádzala bývalá prezidentka Írska Mary McAleeseová prvú knihu o službe pokoja brata Aleca Reida. Pani McAleeseová bola osobnou priateľkou brata Aleca, a tak mohla ku svojej úvahe nad životom a dielom brata Aleca pripojiť svoju vlastnú skúsenosť. Vo svojom prejave kládla  dôraz na skutočnosť, že hnacou silou v jeho úsilí o pokoj bola jeho viera. Pobádaný vierou sa brat Alec rozhodol, že sa musí aktívne priblížiť k tým, ktorí sú zapojení do násilia, a nielen obzerať si veci a udalosti  z bezpečnej vzdialenosti. Bývalá prezidentka objasnila, že výraz „Jeden muž, jeden Boh“ nám pomáha spojiť rôzne etapy a rozmery tejto zložitej služby. Predovšetkým

Čítať ďalej