Slovo medzi nami

V Studia Dondersiana (Vol. XI, 1982, p. 303) sa môžeme dočítať, že 30. júla 1865, blahoslavený pápež Pius IX., zveril apoštolský vikariát Surinam pastoračnej starostlivosti Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Z rozhodnutia vtedajšieho generálneho predstaveného Nicholasa Maurona, bola táto misia zverená redemptoristom Amsterdamskej provincie (ktorá je dnes integrovaná do provincie Sanctus Clemens). Holandskí redemptoristi prišli do Surinamu 20. februára 1866.     V roku 2016 redemptoristi v Suriname slávili 150. jubileum príchodu redemptoristov do tejto krajiny. Bl. Peter Donders je prominentnou postavou v dejinách misijnej činnosti v Paramaribe a v nemocnici pre malomocných v Batavii. Prišiel do Surinamu v roku 1842 ako diecézny kňaz. V roku

Čítať ďalej

Asi najťažšie spomedzi všetkých druhov uzdravenia uveríme telesnému uzdraveniu. Je oveľa ľahšie uveriť, že modlitba môže viesť k pokániu alebo môže človeka psychicky zmeniť. V modlitbových skupinách, ktoré poznám, sa však pravidelne dejú skutočné telesné uzdravenia. Často desiatky alebo viac uzdravení sa stane na konferenciách, keď sa modlíme za chorých. Ak teda máte vieru, že Pán aj dnes uzdravuje ľudí tak, ako ich uzdravoval pred dvetisíc rokmi, naučte sa modliť za chorých. Hoci telesné uzdravenie môže byť skúškou vašej viery (už ste sa niekedy modlili za slepého?), je to tá najjednoduchšia forma modlitby. Je oveľa jednoduchšia a kratšia, než, povedzme, modlitba za vnútorné uzdravenie. Kľúčom

Čítať ďalej

3. júla 2017 začali p. Jozef Jackanin spolu s bohoslovcom Lukášom Michalovičom mesiac obnov v Kazachstane a Kirgizstane. V Kapčagaji, kde p. Jozef v minulosti slúžil jeden rok, a kde je farnosť a domov pre deti z problémových rodín a pre matky s deťmi, strávili skoro týždeň. Okrem slávenia Eucharistie sa venovali predovšetkým farníkom a deťom z domova. 10. júla odišli z kazašského mestečka Kapčagaj do kirgizského hlavného mesta Biškek k školským sestrám františkánkam, s ktorými  viedli detský tábor pri jazere Issyk-Kuľ pre skoro 40 detí z ich farnosti v Biškeku. Témou katechéz a kázní p. Jozefa bolo posolstvo zjavení vo Fatime.

Čítať ďalej

Druhé sympózium redemptoristických vydavateľstiev sa konalo v Trinidade, v Goias v Brazílii v dňoch 17. až 20. júla 2017. Stretnutie sa snažilo spojiť spisovateľov, redaktorov redemptoristov a ďalších, ktorí pracujú vo vydavateľstvách. Prvé sympózium sa uskutočnilo v Aparecide v roku 2016 (viď cssr.news 24/06/2016) na podnet riadiacej rady "Editora Santuário", ktorú usporiadala Únia redemptoristov v Brazílii (URB). Sympózium bolo bohaté na účasť redemptoristov rôznych (vice)provincií Brazílie, teda autorov, spisovateľov alebo bratov, pracujúcich v oblasti nakladateľstva a vydávania kníh. Taktiež bola hojná účasť laikov. Stretnutie bolo založené na súčasnom komunikačnom scenári v Brazílii a súčasných výzvach a perspektívach vydavateľského trhu. Druhá časť stretnutia sa

Čítať ďalej