Domov2017máj (Stránka 6)

Ve Frýdku se v sobotu 13. 5. 2017 uskutečnila pouť k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, a zároveň jsme si připoměli výročí posvěcení naší baziliky Navštívení Panny Marie (1759). Po mši svaté v 18:00h., následoval mariánský průvod se sochou Panny Marie Fatimské okolo baziliky s hudebním doprovodem. Na závěr jsme si obnovili naše zasvěcení Panně Marii. Pouť se nesla v duchu důstojné oslavy, modlitby, duchovní radosti a veselí.                                                                

Čítať ďalej

Ku dňu matiek ponúkame rozhovor poľského novinára Martina Jakimowicza s matkami piatich detí, herečkou Dominikou Figurskou a novinárkou Agatou Puścikowskou. Článok vyšiel v časopise Slovo medzi nami. Zdroj: Slovo medzi nami 1/2015

Čítať ďalej

V medziprovinciálnom noviciáte redemptoristov Lubaszowa-Podolínec sú v tomto roku ôsmi Poliaci a dvaja Slováci. Od polovice augusta minulého roka sme sa všetci formovali pod starostlivosťou P. magistra Mariusza Chyrowského a socia P. Marcina Klamku a P. Jozefa Mihoka, ktorý k nám prichádzal každý mesiac na týždeň. Navštevoval nás tiež P. magister Róbert Režný z Podolínca.   4. mája sa však slovenskí spolubratia odsťahovali do Podolínca, aby vo svojej vlasti prežili posledné tri mesiace noviciátu. Predstavení novicov z Provincie Bratislava-Praha, pátri Róbert a Jozef, prišli do Lubaszowej, aby ich vzali na Slovensko. Rozlúčku sme začali sv. omšou na slávnosť Panny Márie Kráľovnej Poľska. Popoludní

Čítať ďalej

Od 11. do 12. mája 2017 sa v Ríme konalo stretnutie Formačného sekretariátu Konferencie Európa. V rehoľnom dome Sv. Joachima (San Gioachinno) zasadali P. Jacek Zdrzałek, P. Ronnie McAinsh, P. Metod Lukacik, P. Maurizio Iannuario a prizvaný hosť, P.  Witold Hetnar. Prvým bodom rokovacieho poriadku bolo hodnotenie plánu pre spoločnú prípravu pred doživotnými sľubmi, ktorá sa uskutoční v mesiacoch júl a august v Poľsku. V tomto čase bude paralelne prebiehať aj program trvalej formácie pre spolubratov v období prechodu do služby a pre spolubratov v prvých 10 rokoch po vysviacke, či bratov po doživotných sľuboch. Na záver diskusie o navrhovanom spoločnom formačnom dome

Čítať ďalej