Domov2017máj (Stránka 5)

„Celé stáročia obliekame Pannu Máriu do ťažkých brokátových šiat, zdobíme ju korunkami, šperkami, ba i žezlom v rukách. Vysoko na oltároch jej pod nohy dávame mesiac a okolo hlavy veniec s hviezdami. Nie, nie je to chyba. Dokonca je to biblické, keď ju krášlime čnosťami a považujeme za Kráľovnú neba i zeme. No čo, ak sa Mária v tom všetkom cíti ako mladý Dávid v nemotornom Saulovom pancieri? Ak ju kladieme tak vysoko, nebadane ju môžeme – hoc s tým najsvätejším úmyslom – od seba vzďaľovať.“ Aby sa tak nestalo, táto kniha píše o Márii trochu inak. Približuje nám jej prežívanie i všednosť nevšedného života. Dáva nám ju spoznať

Čítať ďalej

Medzinárodná tlačová kancelária redemptoristov Scala News dostala prednedávnom nasledovný list:                                                                                                                                                San José, 28. apríl 2017   Vdp. Denys Jiménez CSSR Viceprovinciál Caracaskej provincie Drahí bratia, misionári redemptoristi z Caracaskej viceprovincie vo Venezuele: V mene misionárov redemptoristov z provincie Strednej Ameriky zhromaždených na riadnom zasadaní provinciálnej kapituly v kostarickom San José, zahŕňam do svojho srdečného pozdravu v Kristovi Vykupiteľovi a Matke ustavičnej pomoci aj vás. Vo svetle udalostí, ktoré sa stali v posledných dňoch, provincia Strednej Ameriky prejavuje solidaritu s venezuelským ľudom. Vyjadrujeme svoju ľútosť a uisťujeme vás o svojich modlitbách za vás, ktorí prechádzate obdobím kritických sociálno-politických udalostí; do svojho pozdravu a prejavu podpory zahŕňame aj našich tlmočníkov a

Čítať ďalej

V dňoch 12. až 14. mája 2017 sa v Podolínci pod vedením P. Jozefa Nováka (zodpovedného za pastoráciu povolaní) uskutočnila duchovná obnova pre mladých mužov, ktorí rozlišujú svoje povolanie. Zúčastnilo sa jej 5 mužov z rôznych kútov Slovenska. Obnova sa začala v piatok večer sv. omšou, po ktorej nasledovalo neformálne zoznamovacie stretnutie. V sobotu boli na programe 2 prednášky na tému povolania. Prvá bola o všeobecnom povolaní každého človeka - či to do zasväteného života alebo do manželstva, druhá bola o povolaní z biblického hľadiska. Po každej prednáške nasledovala diskusia, pri ktorej mali účastníci možnosť pýtať sa, alebo vyjadriť svoj pohľad.

Čítať ďalej

Mangaluru, 8. máj 2017: Mons. Aloysius Paul D’Souza, biskup indickej diecézy  Mangaluru vysvätil troch diakonov za kňazov v kostole sv. Františka Xaverského v meste Ferar (Ritesh Rosario, z mesta Ferar, Rohan Dias, z Nakre a Ravi Richard Fernandes z Vamadapadav). Títo redemptoristi patria do viceprovincie Majella v Mumbai.   Redemptoristi majú malý seminár v meste Alangar Moodbidri a farnosť v meste Saverapura (blízko mesta Beluvai). Ich hlavnou službou sú ľudové misie a duchovné cvičenia.     V Indii sú dve provincie (Bengaluru a Liguori, Kerala) a jedna viceprovincia (Majella), ktorá zahŕňa pobrežné oblasti Mumbai, Goa, Gujarat a Mangaluru. V meste Alangar (Moodbidri) majú komunitu, ktorá sa

Čítať ďalej