Domov2017marec (Stránka 2)

V druhom semestri akademického roka 2016/2017, od 9. do 28. mája ponúka Alfonziánska Akadémia v Ríme seminár o prijatí apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Seminár povedú profesori Giovanni Del Missier a Antonio Fidalgo. Bude mať interdisciplinárny a interkulúrny charakter.  Prednášať budú aj morálny teológ profesor P. Vimal Tirimanna CSsR zo Sri Lanky; profesor bioetiky Don Giovanni Del Missier z Talianska, P. Sabatino Majorano CSsR a P. Antonio Donato CSsR, odborníci na fundamentálnu morálnu teológiu z Talianska; profesor antropológie a etickej filozofie P. Narciso Cappelletto CSsR z Argentíny, odborník na morálnu psychológiu P. Mario Boies CSsR z Kanady; profesor teologickej antropológie Antonio Fidalgo CSsR z Argentíny a

Čítať ďalej

NOVÝ KNĚZ VE FRÝDECKÉ FARNOSTI - PÁTER JOZEF NOVÁK STARŠÍ Otče, Jozefe, nemohu se hned v úvodu nezeptat, zda jste příbuzný s otcem Jozefem Novákem mladším? Pravda je taková, že s o. Jozefem Novákem ml. máme společné to, že moje babička a jeho maminka pocházejí ze stejné vesničky s názvem Abrahámovce v okrese Bardějov. O této vesničce je známé, že tamní lidé mají silné rodinné vazby, což znamená, že je pravděpodobné, že rodina mé babičky a rodina maminky o. Jozefa ml. se navzájem znaly. Řekněte nám něco o své domovině a rodině. Pocházím z východního Slovenska (Hornošarišské území), z vesničky Raslavice (3000 obyvatel), která

Čítať ďalej

Pri príležitosti sviatku sv. Klementa Hofbauera sa 15. marca 2017 v Tuchowe (PL) stretli formačné komunity. Tohoto stretnutia sa zúčastnili aj naši dvaja novici, ktorí sú momentálne v noviciáte v poľskej dedinke Lubaszowa.  Všetky formačné komunity si vypočuli prednášku Pauliny Dąbrosz-Drewnowskej zo Szczecina. Prezentácia bola zameraná na vyhnanie benonitov z Warszawy.  Na prednáške sa zúčastnil aj  P. Adam Owczarski CSsR, riaditeľ Historického inštitútu  Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa v Ríme. Na stretnutí bola prezentácia novej publikácie "Listy sv. Klementa Hofbauera", ktorú vydali poľskí redemptoristi. Kniha obsahuje doteraz nepublikované listy svätca. V druhej časti dňa sa po obede vydala jedna skupina mužov vo formácii na výlet

Čítať ďalej

Od 13. do 17. marca sa v Ríme odohralo stretnutie generálneho vedenia Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov) a koordinátorov konferencií. Vedenie sa takto s koordinátormi stretlo po ukončení kanonickej fázy prvýkrát. Stretnutie sa začalo spoločným hľadaním a vypracovávaním najvhodnejšieho spôsobu implementácie výsledkov XXV. generálnej kapituly. Študovalo a diskutovalo sa aj o obsahu úvodu, Posolstva a výsledkov, ktoré opublikovala ostatná generálna kapitula. Neskôr sa pracovná skupina zapodievala prípravou plánu generálneho vedenia na ďalšie sexennium (šesťročie). Diskutovalo sa aj o tom, ako najlepšie uskutočniť tretiu fázu generálnej kapituly, ktorá sa má odohrať v jednotlivých konferenciách v nastávajúcich mesiacoch. Potom sa diskutovalo o zhromaždeniach, ktoré sa

Čítať ďalej