Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2016 (Page 6)

15. november (12. deň kapituly - dopoludňajší blok) Dopoludňajší blok bol venovaný diskusii ohľadom obnovených štruktúr v Kongregácii. Prebehlo hlasovanie o mnohých návrhoch, ktoré by eventuálne mohli byť novými schválenými postulátmi. V skupinách sa kapitulári snažili odpovedať na 2 otázky moderátorov: O ktorých významných témach sa podľa vás ešte nehovorilo? Čo by ste k týmto témam povedali vy? Popoludňajší blok Popoludní bolo cítiť, že viacerí kapitulári sú unavení a tiež sklamaní, že sa neriešili niektoré otázky. Popoludní však bol priestor na vyjadrenie akýchkoľvek postrehov, sklamaní, alebo iných pohľadov. Niektorí spolubratia položili otázku: naozaj načúvame hlasom sveta v našej snahe o reštrukturalizáciu? Je naše poslanie (misia) jasná?

Read More

10-členný misijný tím na čele s P. Jozefom Mihokom vykonal v dňoch od 10. do 13. novembra 2016 obnovu pre farské spoločenstvo v ukrajinskom meste Starokonstantinov. V tíme boli 4 členovia zo spoločensta Shekinah z Banskej Bystrice, 3 členovia spoločenstva Missio Christi z Varšavy a jeden člen spoločenstva Maranatha z Prešova. Pre niektorých zo spoločenstva Shekinah to bola prvá skúsenosť misijnej práce v zahraničí. Ponúkame pohľad na misijný čas z perspektívy Veroniky Ondrejkovej. "Boh je dobrý v každý čas. Aj teraz sme sa o tom naplno presvedčili, či už v Starokonstantinove, ale aj počas cesty na Ukrajinu. Hoci sme tam cestovali dvakrát

Read More

14. novembra 2016 (12. deň generálnej kapituly v thajskom meste Pattaya) bol v treťom volebnom kole zvolený za generálneho vikára P.  Alberto Eseverri  zo Španielska. Keďže generálnym vikárom môže byť podľa práva len klerik, do úvahy prichádzali 5 konzultori ako kandidáti pre túto službu. Br. Jeffrey Rolle, jeden z novozvolených konzultorov, teda volený byť nemohol.  Keďže 4 konzultori sú noví, kapitulári sa rozhodli voliť v prospech P. Eseverriho, ktorý má ako konzultor skúsenosti so službou v generálnom vedení. (Viac TU.) P. Michael Brehl vzdal hlbokú vďaku a poctu doterajšiemu generálnemu vikárovi, P. Enrique Lopezovi. Prítomným povedal, že P. Lopez bol vždy v plnom nasadení,

Read More

11. novembra v Aule Pavla VI. sa pápež stretol s ľuďmi v núdzi a bez domova, ktorí prišli z rôznych kútov sveta. Na sviatok sv. Martina z Tours, ktorý sa často zobrazuje na koni, ako sa delí o svoj plášť so žobrákom, prišli do Večného mesta, aby si okrem duchovného programu vypočuli slová Petrovho nástupcu. Medzi účastníkmi bolo približne dvesto ľudí v núdzi zo Slovenska. Pápež František si pozorne vypočul svedectvá a reagoval v spontánnom príhovore, ktorý predniesol v rodnej španielčine. Povzbudil prítomných, aby nezabudli snívať: „Máme svoje túžby a svoje sny, ktoré sa snažíme realizovať malými krokmi. Túžba a sen: dve slová, ktoré nám môžu pomôcť

Read More

Pre dôstojného P. Michaela Brehla, CSsR Generálneho predstaveného redemptoristov Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa   Jeho Svätosť, pápež František, bol informovaný, že sa v thajskom meste Pattaya od 31. októbra do 25. novembra 2016 koná XXV. generálna kapitula Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Chce vás a vašich spolubratov, ktorí ste sa zišli, aby ste zvolili generálneho predstaveného a jeho radcov, uistiť svojou duchovnou blízkosťou. Jeho Svätosť verí, že vy, aj všetci účastníci kapituly, nájdete obnovenú inšpiráciu v charizme Kongregácie a skutočne zažijete čerstvosť evanjelia, "z ktorého sa ukážu nové cesty a kreatívne metódy, rôzne vyjadrovacie formy, výrečnejšie symboly, slová naplnené obnoveným významom pre dnešný svet" (Evangelii Gaudium 11). Zverujúc

Read More

Redemptoristi na celom svete 13. novembra oslávili nedeľu podpory misionárskeho povolania. Každoročne si tak pripomínajú deň vzniku Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, ktorá bola založená 9. novembra 1732 v Scale a chcú roznecovať vo svojich komunitách a veriacich misijné povedomie a zápal. V rámci osláv sa minulého roku 8. novembra 2015 redemptoristický dorast zúčastnil svätých omší vo farnosti Radvaň v Banskej Bystrici. Pri svätých omšiach o 9:00 a 10:30 vtedy odzneli príhovory o misijnom povolaní. Po svätej omši o 10:30 bola prezentácia misijných aktivít redemptoristov z domova i zahraničia.

Read More

10. deň kapituly (dopoludňajší blok) - Indikatívna voľba radcov do Generálnej rady V dnešné dopoludnie sa kapitulári venovali výberu kandidátov do Generálnej rady. Piati koordinátori konferencií prečítali menný zoznam kandidátov, ktorí boli zvolení, t.j. navrhnutí jednotlivými konferenciami, počnúc kandidátmi s najväčšími preferenciami. Následne odzneli správy o misii (na základe pracovného dokumentu).  Po prestávke boli tzv. "indikatívne voľby" na 6 konzultorov. V pracovných skupinách sa diskutovalo o tom, či nastal čas, aby kapitulári poslali celej Kongregácii posolstvo. Rovnako sa kapitulári zapodievali otázkou Témy pre ďalšie šesťročie. 10. deň kapituly (popoludňajší blok) Po voľbe generálneho predstaveného, ktorý bol zvolený 9. novembra, dnes kapitula zvolila 6 radcov jeho rady. Šiesti

Read More

7. novembra, v šiesty deň XXV. generálnej kapituly a v deviaty deň kapituly, 10. novembra, vystúpili na zhromaždení naši partneri v misii - laici, ktorí sú delegátmi 5 konferencií redemptoristov.  Na začiatku pracovného dňa všetkých privítal sekretár generálnej kapituly  Kevin O’Neil Neil. Moderoval P. Clement Campos. Páter Michael Brehl, generálny predstavený, predstavil laických delegátov a kapitulárom vysvetlil, že títo spolupracovníci budú celý druhý týždeň aktívne prítomní na kapitule, aby nás podrobnejšie uviedli do práce laických partnerov v misii. Prezentácie týchto reprezentantov si môžete pozrieť TU. Rovnako si môžete pozrieť krátke rozhovory s našimi laickými partnermi v misii: Malcolm Salida, Anna Walsh. Laickými reprezentantmi sú: Malcolm Salida

Read More

P. Michael Brehl bude generálnym predstaveným redemptoristov aj v ďalšom období Dnes, keď redemptoristi slávia 284. výročie svojho založenia, bol počas XXV. generálnej kapituly v thajskom meste Pattaya zvolený za generálneho predstaveného Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa redemptorista P. Michael Brehl hneď v prvom kole. Zo 101 kapitulárov ho volilo 92. P. Brehl bude službu generálneho predstaveného vykonávať už druhé obdobie. Do prvého obdobia bol zvolený 4. novembra 2009, keď do tejto služby nastúpil po P. Josephovi Tobinovi, ktorý bol generálnym predstaveným 12 rokov. P. Brehl je v poradí 17. generálnym predstaveným rehole. Je prvým Kanaďanom v tejto funkcii. P. Brehl zastáva od 27.

Read More

    Pattaya, 8. november 2016 Prot. N° 0000 155/2016 Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári, spolupracovníci a priatelia! Zajtra slávime výročie založenia Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa v roku 1732 v Scale. Tento rok si toto výročie Kongregácia pripomína počas kanonickej fázy XXV. generálnej kapituly v thajskom meste Pattaya. Je to jedinečná príležitosť, aby celá Kongregácia radostne oslávila veľký dar redemptoristického misionárskeho povolania: "Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok." (Lk 4, 18-19). “Ježiš začal hovoriť: ´Dnes sa naplnilo toto písmo, ktoré ste

Read More