Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2016 (Page 5)

22. november Kapitulári budú hlasovať o novom pripravenom dokumente o ochrane mladistvých. Doterajšie diskusie boli prejavom pozitívnych reakcií na dokument. Dnes  sa rokovalo o našom pôsobení v chrámoch, svätyniach a celkovo o našej pastoračnej službe. Dlhšia debata sa viedla o povolaní rehoľného brata. Napokon sa hovorilo o sekularizácii a našej odpovedi na ňu.  Bolo schválených 10 posledných postulátov v plenárnych zasadaniach. Všetkých 10 postulátov vzniklo počas rokovaní na kapitule počas diskusie o obsahu Pracovného dokumentu C. Bol odhlasovaný postulát o ochrane detí a mladistvých. V rozprave dominoval názor, že v tejto oblasti nestačí len reagovať, potrebujeme konať preventívne. Druhou veľkou témou bolo povolanie

Read More

21. novembra kapitulári diskutovali o potrebných zmenách v organizačnej štruktúre v generálnom vedení a v generálnej kúrii (Pracovný dokument C - čl. 3.4). Značná časť diskusie bola zameraná na  budúcnosť morálnej teológie a Alfonziánskej Akadémie, ktorá od päťdesiatych rokov minulého storočia zohráva významnú úlohu v morálnej reflexii Cirkvi (čl. 3.5). Dnes má 250 študentov a 19 profesorov. Náklady na jej chod sú vysoké. Kapitulári sa zamýšľali nad tým, ako táto inštitúcia plní svoju úlohu. Prítomní prišli k záveru, že je potrebné aj naďalej podporovať existenciu tejto inštitúcie, avšak je nutné, aby sa prehodnotil spôsob vedenia tejto ustanovizne a tiež jej

Read More

20. november 2016 Účastníci generálnej kapituly slávili slávnosť Krista Kráľa a záver Roku milosrdenstva v kostole Najsvätejšieho vykupiteľa v Bangkoku.  Na omši bolo prítomných približne 120 redemptoristov. Prítomný bol aj apoštolský nuncius v Thajsku.  Generálny predstavený P. Michael Brehl, ktorý predsedal eucharistii, v homílii poukázal na spojenie medzi Božím milosrdenstvom a posolstvom všetkých troch liturgických čítaní eucharistie. Pripomenul slová dobrého lotra Dizmasa na kríži: "Spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva." (Homília na youtube) Po omši nasledovala slávnosť so spevom, tancom a rôznymi vystúpeniami. Medzi účinkujúcimi boli aj deti, o ktoré sa stará  P. Joe Meyer. Zdroj Príbuzné články: Prebieha XXV. generálna kapitula Duchovná obnova

Read More

V rozhovore pre katolícky denník Italian Catholic daily Avvenire, František povedal: “Jednotu budujeme za pochodu, pretože jednota je dar, o ktorý prosíme.” Komentoval aj kritiku voči jeho dokumentu  “Amoris Laetitia”: Koncil vzal Cirkev “k jej pôvodu”, toto posúva "os  kresťanstva preč od istého druhu legalizmu, ktorý môže byť ideologický. Niektorí stále nechápu pointu, vidia veci čierno-bielo, hoci sme povolaní rozlišovať v priebehu života.” “Cirkev nie je futbalový tím, ktorý hľadá fanúšikov.” Takto pápež odpovedá v dlhom rozhovore stĺpčekárke Stefanii Falasca z denníka Italian Catholic newspaper Avvenire. Tento rozhovor pápež poskytol pred ukončením Jubilea milosrdenstva, ktoré má veľmi ekumenický charakter. Plné znenie textu sa

Read More

Dnes sa diskutovalo o návrhoch a postulátoch z 3. časti Pracovného dokumentu (Obnovené štruktúry). Prebehlo o nich aj hlasovanie. Večer boli 20-minútové prezentácie. Prvá o holandskom redemptoristovi bl. Petrovi Dondersovi, ktorý pracoval v Suriname v 19. storočí. Druhá prezentácia predstavila pomerne novú misijnú prácu na Kube. Niektorí kapitulári pôjdu cez víkend na exkurziu, iní budú oddychovať v meste Pattaya, kde sa odohráva kapitula. P. Brehl a ďalší 3 spolubratia podniknú päťhodinovú cestu na sever, kde navštívia redemptoristky v ich novom kláštore. V nedeľu, na záver Roka milosrdenstva, budú redemptoristi sláviť koniec jubilejného roka v kostole Najsvätejšieho Vykupiteľa v Bangkoku. Príbuzné články: Prebieha XXV. generálna kapitula Duchovná

Read More

17. novembra dopoludnia dostali kapitulári pracovný návrh Posolstva XXV. generálnej kapituly. Je v ňom syntéza diskusií, ktoré odzneli na kapitule. Pracovnú verziu posolstva vypracovala poverená komisia. Následne sa text posolstva rozoberal na plenárnom stretnutí. Mnohí vyjadrili spokojnosť z toho, že dokument zachytáva podstatu toho, na čom kapitula doteraz pracovala. Z pléna zazneli aj hlasy, ktoré žiadali, aby bolo posolstvo ešte doplnené o niektoré oblasti života Kongregácie. Kapitulári si urobili spoločnú fotografiu v košeliach, ktoré im podarovala provincia Bangkok. Odznel tiež oznam o nedeľnej ceste do Bangkoku, kde budú kapitulári sláviť omšu vo farnosti Najsvätejšieho Vykupiteľa. 17. novembra popoludní kapitulári hovorili o podpore konferencii Afrika

Read More

16. novembra dopoludnia bola dôležitá plenárka, počas ktorej kapitulári vážne diskutovali o zasvätenom živote, ktorý by sme mali žiť ešte intenzívnejšie a s ešte väčším zameraním. Druhú časť predpoludnia venovali kapitulári hlasovaniu o rôznych témach. Moderátor vyzval prítomných k príprave  Záverečného posolstva tým, že vyberú nejaký výrok, alebo vetu, ktorá by zhrnula to, čo by si všetci kapitulári chceli doniesť z tejto generálnej kapituly. Popoludní v pracovných skupinách sa bude o tomto diskutovať. 16. novembra popoludní až do večera pokračovali diskusie o postulátoch a následné hlasovanie. Večer boli 3 prezentácie. Provincia Neapol prezentovala svoju misiu, ktorú už 20 rokov rozvíjajú na Madagaskare (viacero

Read More

Anglikánsky arcibiskup Justin Welby prijal pozvanie londýnskeho katolíckeho kardinála Vincenta Nicholsa zúčastniť sa na zatváraní Jubilejnej brány na Westminsterskej katedrále. Pri nedeľných vešperách prvý raz kázal anglikánsky arcibiskup. Na slávnosti sa zúčastnili rôzni biskupi z Anglicka a Walesu a tiež viacerí predstavitelia kresťanských spoločenstiev. Arcibiskup Welby vo svojom príhovore povedal, že: "Rok milosrdenstva zaujal nielen katolíkov, ale všetky kresťanské denominácie." Arcibiskup citoval slová "vizionárskeho príhovoru" blahoslaveného Jána XXIII. pred začatím Druhého vatikánskeho koncilu: "Duch Svätý pomáha Cirkvi viac konať s milosrdenstvom a menej v strohosti boja proti bludom a hriechu."  Arcibiskup povedal, že: "Tento rok milosrdenstva 50 rokov po koncile bol vodou na púšti, na

Read More