Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2016 (Page 4)

Rozhovor pápeža Františka s jezuitmi na 36. generálnej kongregácii ◊ Vatikán 5. decembra – Ďalší rozhovor s pápežom Františkom priniesol časopis La Civiltà Cattolica. Ide o prepis odpovedí Svätého Otca Františka pri stretnutí s jezuitmi zhromaždenými na 36. generálnej kongregácii, s účasťou vyše 200 reprezentantov rehole z celého sveta. Pri návšteve dňa 24. októbra 2016 na pôde Generálnej kúrie Spoločnosti Ježišovej sa pápež František najprv pripojil k spoločnej modlitbe a následne predniesol príhovor. Napokon dal Svätý Otec priestor otázkam, na ktoré odpovedal spontánne, bez toho, aby si ich vopred vyžiadal na prípravu. V slovenskom preklade prinášame odpovede na niektoré z celkovo 15 otázok z prepisu publikovaného spomenutým jezuitským časopisom (č. 3995, 10. dec. 2016, s. 417-431): Svätý Otče,

Read More

Ponúkame rozhovor s kardinálom Tobinom, ktorý s ním urobila deň po konzistóriu, 23. 11. 2016, redaktorka Anna Artymiak pre portál pl.aleteia.org. Ponúkame jeho skrátenú verziu.   Vaše začiatky pastoračnej práce sú spojené s prácou medzi chudobnými imigrantmi. Skúsenosti, ktoré sú dnes veľmi užitočné. Je to dráma našej doby. Cirkev musí byť tam, kde je veľké utrpenie. V Spojených štátoch vždy pripomínam, že sme potomkovia imigrantov. Vieru nám priniesli imigranti. Ak im nepomôžeme, potom na súde nás neodsúdi Ježiš, ale naši otcovia. Ako to vyzerá dnes? Po výhre Donalda Trumpa cítiť veľa neistoty. Máme veľa imigrantov bez dokumentov – dávam prednosť tomuto výrazu pred „nelegálnych”, ktorý stigmatizuje.

Read More

Spoločenstvo zrodené z milosrdenstva 24.-28.11. 2016 Na podnet Slovenskej misie v Londýne päťčlenná výprava zo Slovenska, pod vedením o. Rastislava Dluhého a v zložení spoločenstiev Rieka života a Calvary, pripravila duchovnú obnovu pre Slovákov žijúcich v Londýne.  Témou obnovy bolo Spoločenstvo zrodené z milosrdenstva. Obnova bola rozdelená do troch častí. V prvej sme hovorili o osobnom zážitku milosrdenstva a o tom, ako ho prežívame v spoločenstve, druhá časť obnovy bola o milosrdenstve v službe, no a v tretej časti sme sa pomodlili Cestu milosrdenstva. Súčasťou obnovy boli aj chvály, sviatosť zmierenia a Eucharistia, ale samozrejme aj budovanie priateľstiev, spoločný čas a oddych. Na obnove sa zúčastnilo vyše 100 ľudí. Miestne spoločenstvo Slovákov, ktoré sa pravidelne stretáva na modlitbe a formačných stretnutiach,

Read More

Od 31. októbra do 23. novembra 2016 sa v thajskom meste Pattaya konala XXV. generálna kapitula. Zúčastnil sa na nej P. Václav Hypius, viceprovinciál našej jednotky. Správy z kapituly, ktoré sme postupne uverejňovali, si môžete pozrieť na nižšie uvedených odkazoch.   Skončila sa XXV. generálna kapitula Duchovná obnova s kardinálom A. Taglem (2. a 3. deň kapituly) P. Brehl sa stal generálnym predstaveným Generálna kapitula o ekonomických záležitostiach (5. deň) Apoštolské požehnanie pápeža Františka pre kapitulu Partneri v misii a schválené postuláty (9. deň kapituly) A. Eseverii generálnym vikárom (12. deň) Vášnivé diskusie o reštrukturalizácii a iných témach Kapitula diskutovala o zasvätenom živote (16. november) Príprava Záverečného posolstva generálnej kapituly (17.11) Práce na kapitule (18. 11) Kapitulári v

Read More

Blíži sa koniec generálnej kapituly. Dnes, 23. novembra, na začiatku zasadaní odznelo dojímavé posolstvo od kardinála Tobina, ktoré si prostredníctvom videa pozreli kapitulári. Následne hovoril P. Brehl o rehoľných bratoch vo vedení. P. generál chce poslať Svätej Stolici návrhy, týkajúce sa rehoľných bratov, s prosbou o postrehy a pripomienky. P. Pedro Lopez,  P. Ronald McAinsh a P. Enrique Lopez predstavili finálnu pracovnú verziu Posolstva kapituly. Táto verzia bola schválená. Za tému XXV. generálnej kapituly bolo vybrané heslo:  “Witnesses of the Redeemer in solidarity for mission to a wounded world”. V slovenskom preklade  Svedkovia Vykupiteľa v zranenom svete - solidarita a misia.  Zdroj Príbuzné články: Prebieha XXV. generálna kapitula Duchovná

Read More

Pápež František zdraví arcibiskupa Josepha W. Tobina z arcidiecézy Indianapolis po odovzdaní pália na sviatok sv. Petra a Pavla v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne, 29. júna 2013. (CNS photo/Alessia Giuliani, Catholic Press Photo) Arcibiskup Joseph W. Tobin bol 19. novembra 2016, v Ríme kreovaný za kardinála. Bol mu pridelený titulárny chrám Santa Maria della Grazie a Via Trionfale. (Viac o titulárnych chrámoch TU.) Liturgickú brožúrku pre toto slávenie nájdete TU. Tobin je najstarší z 13 detí. Kardinálova 93-ročná matka Mária - Tereza a jeho 11 súrodenci boli prítomní na slávnosti. Videozáznam celej slávnosti nájdete TU. Arcibiskup Tobin sa pozná s pápežom Františkom už 11 rokov.

Read More