Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2016 (Page 3)

Počas víkendu 9. - 11. decembra 2016 sa v kláštore redemptoristov v Kostolnej – Záriečí konala duchovná obnova na tému Mojžiš – muž odvahy a predobraz Krista. Pozvanie prijalo 25 mužov. Duchovnú obnovu viedol P. Miloslav Pizovka, CSsR, ktorý o jej priebehu povedal: „Počas obnovy sme sa zamýšľali nad osobou Mojžiša, ktorého ovládal najprv strach, neistota, sklamanie z neprijatia a až potom, čo zažil dotyk Boha, sa začal postupne oslobodzovať od všetkých pút. Jeho priateľstvo s Bohom bolo plné dynamiky a dôvera v jeho moc mu dodávala odvahu kráčať v slobode do zasľúbenej zeme aj s vyvoleným národom. Boh zbavoval na púšti Izraelitov osobného „Egypta“ – otroctva a zároveň sa im dával

Read More

Dnes pri príležitosti spomienky na Pannu Máriu Guadalupskú chceme pripomenúť knihu, ktorú sme o nej pred pár rokmi vydali. Objednať si ju môžete na adrese slovo@smn.sk. Stojí 3 € (plus poštovné a balné). Úryvok z knihy so str. 13 a 14:    

Read More

SPRÁVY Z MISIÍ Detva (Banskobystrická diecéza) 15. – 23. 10. 2016 - Misie Misionári: P. Michal Zamkovský, P. Martin Macko, P. Martin Zanovit, vypomohli pátri Peter Slobodník a Jozef Mihok s laickou skupinou (Shekina). Mesto Detva má cca. 16 tisíc obyvateľov, skoro všetci katolíci, ale mestečko je príliš rozľahlé - stará časť, nová časť s bytovkami a potom ľudia na lazoch. Veriaci prichádzali na programy ráno i večer a to aj ľudia z okolia - Kriváň, Hriňová, Očová atď. Pre deti robilo v školách robilo programy spoločenstvo Shekina z Banskej Bystrice.  Veľmi veľa ľudí bolo na pomazaní chorých v kostole a cca. 40 ľudí sme

Read More

Podľa kardinála Josepha Tobina sa Cirkev v Spojených štátoch po zvolení Donalda Trumpa musí stať "protagonistom uzdravenia". Kardinál opísal nedávnu kritiku pápežovho zásadného dokumentu Amoris Laetitia, ako “naivnú”. Dôrazne sa vyslovil, že cirkevná náuka o manželstve sa nemôže redukovať na čierno-biele odpovede.  Po zvolení Trumpa za prezidenta USA, ktorý vo volebnej kampani často spomínal svoj anti-migračný postoj, "sa Cirkev musí sústrediť na zmierenie", povedal kardinál Tobin. Tobin, ktorý  žil mimo USA dvadsať rokov kvôli svojej službe vo vedení rehole a v jej riadiacich inštitúciách, bol šokovaný, keď sa vrátil do USA a našiel krajinu veľmi rozdelenú: "Zistil som, že americká spoločnosť je teraz veľmi spolarizovaná

Read More

Po skončení mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, v ktorom redemptoristi priniesli slovenským čitateľom sériu brožúr o milosrdenstve, ktoré pripravila Rada na podporu novej evanjelizácie, teraz ponúkajú v slovenskom preklade knihu s názvom Škandál milosrdenstva. Ide o výklad biblických podobenstiev a príbehov z pera pomocného krakovského biskupa Grzegorza Ryśa, ktorý otvorí čitateľovi dosiaľ možno netušené súvislosti. Druhá kniha, ktorá prišla na trh je o Božej dobrote a nesie názov Otcovo srdce. Napísal ju na Slovensku už známy autor Neal Lozano. Kniha je pozvaním naplno zakúsiť štedrú Božiu lásku. Stránky knihy chcú čitateľovi pomôcť kráčať po ceste objavovania dobrej zvesti, ktorú nám priniesol Ježiš.

Read More

V kostole sv. Stanislava v Podolínci  8. decembra 2016, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, patrónky Kongregácie redemptoristov, prijali z rúk spišského biskupa Štefana Sečku diakonské svätenie br. František Skonc a br. Marek Novák. Slávnosť vysviacky sa začala o 10:30.  

Read More

Radikálna zmena života. A navyše v prostredí, ktoré také čosi len veľmi ťažko, ako vôbec, toleruje. Zhruba takto sa dá vyjadriť podstata skutočného príbehu obrátenia Muhammada al Musawího. Jeho stretnutie s Ježišom a túžba byť pokrstený, ba ešte viac, jesť chlieb života, mu dala schopnosť prekonať všetko – odmietanie zo strany opatrných kresťanov v Iraku, násilie a týranie zo strany vlastnej rodiny a štátu, útek do cudziny spolu s deťmi a manželkou, ktorá tiež uverila Ježišovi, zanechanie svojej kultúry a akoby odrezanie od rodinných zväzkov kvôli niečomu väčšiemu – kvôli životu v Cirkvi. Väzba: brožovaná Počet strán: 216 Cena: 8 € Objednať slovo@smn.sk    

Read More