Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2016november (Page 4)

Kostoly a spoločenstvá, kde žijú a pracujú redemptoristi, navštívi putovná ikona Matky ustavičnej pomoci. Putovanie ikony je iniciatívou, ktorá sa začala tento rok koncom júna v rámci vyvrcholenia osláv 150. výročia obnovenej úcty k Matke ustavičnej pomoci. Pápež František požehnal na Námestí svätého Petra 12 ikon, ktoré putujú po celom svete a navštívia všetky redemptoristické komunity vo všetkých 82 krajinách, a na všetkých piatich kontinentoch, kde pôsobia redemptoristi. 26. júna 2016 generálny predstavený Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, P. Michael Brehl, počas slávnosti odovzdal ikony požehnané pápežom Františkom predstaviteľom jednotlivých kontinentov. Dve ikony putujú po Európe. Na každom mieste bude ikona 2 až

Read More

Presne pred rokom boli v Humennom farské misie. Od piatku 28. októbra do 1. novembra v tomto meste prebiehala misijná obnova pod vedením pátra Michala Zamkovského (online záznamy všetkých kázní sú k dispozícii TU.). Na obnove vypomáhali aj dvaja redemptoristi z Bratislavy, P. Rastislav Dluhý a P. Ján Andrejov. Obnova sa začala pri misijnom kríži, ktorý bol pred rokom na záver misií požehnaný. V bráne milosrdenstva potom zaznela modlitba, ktorú sa počas Misií milosrdenstva v katedrále sv. Martina v Bratislave modlili veriaci vchádzajúci do katedrály na misie. V sobotu ráno uvažovali veriaci o milosti spovede - sviatosti milosrdenstva. Večer počas svätej omše o 18:00

Read More