Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2016september (Page 2)

To, že sa veriaci mesta Poprad tešia na misie, dosvedčila aj ich účasť na krížovej ceste, ktorá sa uskutočnila v stredu 14. septembra 2016 v Kvetnici. Modlitbu viedol misionár milosrdenstva P. Michal Zamkovský, ktorý je prítomný aj na celých misiách v Poprade. Modlitba krížovej cesty sa začala pri kostole sv. Heleny v Poprade a pokračovala až na vrch Krížová. Jednotlivými zastaveniami veriaci odprosovali Boha za hriechy všetkých Popradčanov, vrátane svojich vlastných. Krížová cesta sa zavŕšila záverečným požehnaním. Stretnutia sa zúčastnili kňazi a kapláni Rímskokatolíckej farnosti Poprad, veriaci mesta Poprad a blízkeho okolia a prítomný bol aj primátor mesta Poprad Jozef Švagerko. Zdroj: TKKBS Foto:

Read More

Od 15. do 18. septembra 2016 prebieha v rámci mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva misijná duchovná obnova „Milosrdní ako Otec“ pre Slovákov vo farnosti sv. Cyrila a Metoda v meste Mississauga v Kanade. Vedú ju dvaja redemptoristi zo Slovenska - páter Rastislav Dluhý CSsR a páter Martin Huk CSsR.   Tlačová správa

Read More

Pripomíname zaujímavý prípad súbežných beatifikačných procesov španielskeho redemptoristu, ktorý ako vdovec vstúpil do rehoľnej kongregácie a jeho zomrelej mladej dcéry. * * * V Španielsku, v diecéze Orihuela-Alicante, otvorili zasadnutie diecézneho procesu údajného uzdravenia pripisovanému príhovoru Božej služobníčky Marii de la Concepción (Conchity) Barrechegurenovej Garcii. Bola dcérou španielského redemptoristu, tiež Božieho služobníka, P. Francisca Barrecheguren. 18. mája 2016, biskup D. Jesús Murgui otvoril slávnostne tento proces v prítomnosti početných veriacich, okrem iného predstaveného Madridskej provincie redemptoristov, P. José Luis Bartolomého, redemptoristov z komunít vo Valencii a Zaragoze a sestier oblátok Najsvätejšieho Vykupiteľa z Alicante. Členovia tribunálu a Vicepostulátor, P. Francisco Tejerizo CSsR zložili

Read More

Na základe pozvania dekana ThDr. Ondreja Borsíka uskutočnia pátri redemptoristi od 24. septembra do 2. októbra 2016 ľudové misie v meste Poprad. Misijný program bude hlavne v dvoch kostoloch. V konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie bude misie viesť tím P. Michala Zamkovského. Na juhu, v kostole sv. Cyrila a Metoda, bude mať misijný program na starosti tím P. Petra Hertela. Misijné aktivity sa čiastočne budú konať aj v iných kostoloch. Niektoré budú na námestí a pre mládež v školách. Redemptoristom, ktorí budú hlavne k dispozícii na spovedanie, budú vypomáhať evanjelizačným programom laici z misijných spoločenstiev Rieka Života a Calvary. Misie vo farnosti

Read More

V najväčšej svätyni Južnej Ameriky a druhej najväčšej na svete, pokiaľ ide o počet pútnikov – v Aparecide v Brazílii, kde pracujú redemptoristi – bol 12. októbra 2017 pri príležitosti 300. výročia mariánskej úcty v tomto mieste otvorený jubilejný rok. Milostivú sošku Panny Márie z Aparecidy našli v rieke Paraiba do Sul v 1717 roku. Na pamiatku tejto udalosti bol naplánovaný program liturgických osláv a iných akcií, aby sa na toto výročie dobre pripravilo – okrem iného boli rozoslané do všetkých diecéz v krajine, a tiež aj do väčších miest, obrazy s mariánskou soškou. V roku 1717 traja miestni rybári lovili ryby

Read More

Lúčky (Spišská diecéza) 3. – 11. 9. 2016 - Misie Misie vykonali: P. Michal Zamkovský, P. Martin Zanovit, P. Róbert Režný Bolo zaujímavé vrátiť sa tu na misie po desiatich rokoch a znovu sa s mnohými stretnúť. Znovu nás tu pozval miestny farár a náš priateľ Peter Kvasňák a na fare nám posluhovala jeho mamka. V kuchyni však vypomáhala aj jej sestra a niektoré ženy z farnosti. Okrem klasického programu vo farskom kostole bol každý deň program aj na filiálke v Kalamenoch (stále je to vierou živá dedinka). Na sväté omše ako aj na spoveď prichádzali domáci, ale aj ľudia z kúpeľov a

Read More

Päť našich bohoslovcov a dvaja rehoľní bratia sa od 9. do 15. septembra zúčastnia duchovných cvičení Na Svatej Hore neďaleko Prahy. Exercitátorom bude P. Dávid Horáček z pražskej provincie. V októbri bude na Svatej Hore viesť duchovné cvičenia o kráľovi Dávidovi P. Václav Hypius. Viac sa dozviete TU.

Read More

Po 10 rokoch bola opäť farnosť  Lúčky s filiálkou Kalameny naplnená radostným očakávaním ľudových misií pod vedením misionárov redemptoristov, ktorí prijali pozvanie správcu farnosti Vdp. Petra Kvasňáka. Ľudové misie vo farnosti Lúčky sa začali 3. septembra 2016 a vyvrcholia po 8 dňoch slávnostnou záverečnou odpustovou sv. omšou z titulu Povýšenia sv. Kríža v nedeľu 11. septembra 2016 o 10.00 hod. 1 deň (3.9.2016) V sobotu  sa od 17-tej hodiny začal postupne zapĺňať farský kostol Povýšenia sv. Kríža veriacimi farnosti (z Lúčok i Kalamien). Pred vstupom do kostola miestny správca farnosti Vdp. Peter Kvasňák neoficiálne privítal misionára P. Michala Zamkovského, Misionára Milosrdenstva, nasledovala slávnostná procesia. Po privítaní správcu farnosti sa odovzdaním 

Read More

Na kurze pre spovedníkov v Spišskej Kapitule sa zúčastnili aj P. Václav Hypius, P. Jozef Jackanin, P. Peter Kvetan a P. Miloš Pizovka. Správu TV LUX nájde TU. Utorok 6. 9. 2016 Od 15.00  príchod účastníkov, ubytovanie 18.00 Vešpery v kaplnke sv. Jána Nepomuckého (Mons. Štefan Sečka) 18.15 Večera Privítanie prednášajúcich a účastníkov 19.00 Úvodné slovo (Mons. Štefan Sečka) 19.05 Príhovor (Mons. Milan Lach, Mons. Stanislav Zvolenský) Úvodná prednáška 19.10–19.55 Spovedník – svedok Božej milosrdnej lásky (kardinál Mauro Piacenza) 19.55–20.10 Diskusia Streda 7. 9. 2016 07.15 Ranné chvály v kaplnke sv. Jána Nepomuckého (Mons. Štefan Sečka) 07.30 Votívna svätá omša „Za kňazov“ v kaplnke sv. J. Nepomuckého (kardinál Mauro Piacenza) 08.20 Raňajky Prednášky 09.00 – 09.45 Spovednica

Read More