Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2016september

Prinášame prvé správy zo začiatku misijného pobytu Kláry Živčákovej v Kyrgyzstane. Prinášam zmienku o tom, že som nažive, že som šťastne priletela, dokonca ponúkam dojmy z mojich prvých dní. Let mal svoje ruské špecifiká, letel so mnou určite nejaký Vladimír a Dmitrij so zlatým zubom a nedá sa zabudnúť na enormnú klímu, čo mi fúkala až za sietnicu oka. Na letisko prišiel pre mňa horský vodca Saša, ktorý ma vzal až na miesto. Každodennosť zdieľam s dvoma Františkánkami, s ktorými som tu na misiách, bývame na okraji Biškeku. Ťažko zvládam časový posun, veľa toho v noci nenaspím, tak sa potom učím Azbuku, čítam jak prvák, čo sa zajakáva.

Read More

25. septembra sa ukončila obnova misií v Senohrade. Prinášame vám fotky zo záverečnej slávnostnej svätej omše. Svätá omša bola spojená s poďakovaním Bohu za tohtoročnú úrodu. "Verím, že fotky povzbudia každého, kto si ich bude prezerať" tieto slová nám odovzdal farár Ladislav Zajac zo Senohradu.

Read More

Sväté misie v Poprade pokračovali po víkende aj v pondelok 26. septembra. Ranný program začal sv. omšou v obidvoch farských kostoloch – v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Boh sa pýta: "Kde si?" Páter Peter Hertel, CSsR sa počas rannej homílie zamýšľal nad ľudskou snahou hrať na dve strany: "Kristus dnes hovorí každému hriechu nie, lebo hriech pretína priateľstvo s Bohom." Ako dôsledok hriechu považuje otec redemptorista samotu: "Človek je zrazu sám. Misie sú časom, kedy sa Boh pýta: Kde si? Postavme sa preto pred Boha, takí, akí sme." Páter Hertel v závere kázne dodal: "Otec

Read More

Po prípravnom týždni plného duchovného programu, sa začali v Rímskokatolíckej farnosti Poprad sväté misie. Správca farnosti Ondrej Borsík ich otvoril symbolickým "odovzdaním farnosti" počas času misií do rúk otcom redemptoristom. Počas celého týždňa sa veriacim prihovoria p. Michal Zamkovský, CSsR a p. Peter Hertel, CSsR. Program sa začal v sobotu 24. septembra slávnostnou svätou omšou v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a zároveň aj svätou omšou v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Páter Michal Zamkovský sa počas homílie zameral na hlavnú tému misií: "Priblíž sa k Bohu a on sa priblíži k Tebe." Túto myšlienku prirovnal k Tatrám, ktoré zdobia panorámu Popradu.

Read More

V americkom Cliftone 25. septembra vyvrcholila štvordňová misijná obnova pre Slovákov. Trvala od štvrtka. Viedli ju P. Martin Huk a P. Rastislav Dluhý. Pred večernými omšami aj po nich bola možnosť rozhovoru, modlitby a sviatosti zmierenia. Počas troch večerov sa veriaci s misionármi modlili Cestu milosrdenstva. Omše boli v kostole sv. Cyrila a Metoda a v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Veriaci prichádzali z okolia Cliftonu, z dvoch so sebou susediacich štátov New Yorku a New Jersey. Na niektorých misijných obnovách sa zúčastnili aj kňazi, ktorí pôsobia v tejto oblasti. tlačová správa TKKBS  

Read More

Senohrad (Banskobystrická diecéza) 21. – 25. 9. 2016 - Obnova misii Misionári: P. Ivan Flimel, P. Róbert Režný Filiálka Lackov, Obnova manželských sľubov: 15 párov; Pomazanie chorých po domoch: 26 ľudí. Obnova misií sa uskutočnila vo farnosti po dvoch rokoch od misií. Je to pomerne malá farnosť (cca. 1000 obyvateľov aj s filiálkou). Program misií spestroval skoro na všetkých stretnutiach aj spev tunajších mladých. Je to možno spôsobené aj tým, že na počet obyvateľov je tu nadpriemerný počet organistov (8). Celý program obnovy, okrem pomazania chorých po domoch, prebehol v Senohrade. Na obnovu prichádzalo pomerne dosť ľudí, bolo cítiť, že veriaci sa

Read More

Od 21. septembra do 25. septembra sa koná obnova misií v Senohrade, ktorú vedie misijný tím pátra Ivana Flimela. Súčasťou obnovy misií bola aj večerná svätá omša s adoráciou za duchovné povolania, svätá omša s obnovou manželských sľubov a svätá omša spojená s udeľovaním pomazania chorých.

Read More

V nedeľu 18. septembra 2016 vyvrcholila obnova o milosrdenstve pre Slovákov aj anglicky hovoriacich veriacich v Mississauge. Na misijné stretnutia prichádzali veriaci rôznych národností: Slováci, Indovia, Kanaďania, ale aj niektorí Poliaci a Česi. Slováci prichádzali na obnovu aj z Cambridge, Kitchener,Toronta, Bramptonu a iných oblastí. Obnova o milosrdenstve sa začala 15. septembra na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Presne v tento deň pred 32 rokmi slúžil v kanadskej národnej svätyni v Midland svätú omšu Ján Pavol II. Počas slávnosti sa modlil, aby na príhovor 8 kanadských mučeníkov viera v Kanade ostala a rástla.

Read More

Poprad (Spišská diecéza) 24. 9. – 2. 10 2016 - Misie Farár: dekan Andrej Borsík, štyria kapláni - z nich najviac angažovaní Peter Matis aPavol Forgáč. Misií sa zúčastňovali aj Pavol Majzel (dôchodca) a Jozef Kapinaz farnosti Poprad-Stráže. Misie vykonali dva tímy redemptoristov: Konkatedrála: P. Michal Zamkovský, P. Martin Macko, P . Martin Zanovit, vypomáhali pátri z Podolínca (Režný, Novák a Bylik). Jeden deň bol pomôcť aj o. Pavol Tomko. V Kostole sv. Cyrila a Metoda na Juhu bol P. Peter Hertel, P. Peter Slobodník, P. Václav Hypius, vypomáhal P. Ján Zoričák. Misie boli veľmi dobre pripravené cez predmisijný týždeň (v stredu 14.

Read More

„Smäd po mieri. Náboženstvá a kultúry v dialógu“ – tak znie názov medzináboženského stretnutia, ktoré bude od 18. do 20. septembra hostiť Assisi. Stane sa tak presne po 30 rokoch od prvého historického stretnutia za mier, ktoré v roku 1986 zvolal do kolísky františkánskeho rádu vtedajší pápež Ján Pavol II. Na záver stretnutia Svetového dňa modlitby za pokoj pricestuje do Assisi aj Svätý Otec František.  Na stretnutí za pokoj a mier vo svete sa zúčastní viac než 400 svetových náboženských lídrov, zástupcov inštitúcií a sveta kultúry. Trojdňový program tvoria rozhovory medzi kresťanmi, židmi, moslimami, predstaviteľmi ázijských náboženstiev a ďalšími nielen o ekumenizme a medzináboženskom dialógu, ale aj o terorizme, ktorý popiera Boha a ďalších témacg.

Read More
close

Zdieľajte príspevok..