Domov2016september

Prinášame prvé správy zo začiatku misijného pobytu Kláry Živčákovej v Kyrgyzstane. Prinášam zmienku o tom, že som nažive, že som šťastne priletela, dokonca ponúkam dojmy z mojich prvých dní. Let mal svoje ruské špecifiká, letel so mnou určite nejaký Vladimír a Dmitrij so zlatým zubom a nedá sa zabudnúť na enormnú klímu, čo mi fúkala až za sietnicu oka. Na letisko prišiel pre mňa horský vodca Saša, ktorý ma vzal až na miesto. Každodennosť zdieľam s dvoma Františkánkami, s ktorými som tu na misiách, bývame na okraji Biškeku. Ťažko zvládam časový posun, veľa toho v noci nenaspím, tak sa potom učím Azbuku, čítam jak prvák, čo sa zajakáva.

Čítať ďalej

25. septembra sa ukončila obnova misií v Senohrade. Prinášame vám fotky zo záverečnej slávnostnej svätej omše. Svätá omša bola spojená s poďakovaním Bohu za tohtoročnú úrodu. "Verím, že fotky povzbudia každého, kto si ich bude prezerať" tieto slová nám odovzdal farár Ladislav Zajac zo Senohradu.

Čítať ďalej

Sväté misie v Poprade pokračovali po víkende aj v pondelok 26. septembra. Ranný program začal sv. omšou v obidvoch farských kostoloch – v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Boh sa pýta: "Kde si?" Páter Peter Hertel, CSsR sa počas rannej homílie zamýšľal nad ľudskou snahou hrať na dve strany: "Kristus dnes hovorí každému hriechu nie, lebo hriech pretína priateľstvo s Bohom." Ako dôsledok hriechu považuje otec redemptorista samotu: "Človek je zrazu sám. Misie sú časom, kedy sa Boh pýta: Kde si? Postavme sa preto pred Boha, takí, akí sme." Páter Hertel v závere kázne dodal: "Otec

Čítať ďalej

Po prípravnom týždni plného duchovného programu, sa začali v Rímskokatolíckej farnosti Poprad sväté misie. Správca farnosti Ondrej Borsík ich otvoril symbolickým "odovzdaním farnosti" počas času misií do rúk otcom redemptoristom. Počas celého týždňa sa veriacim prihovoria p. Michal Zamkovský, CSsR a p. Peter Hertel, CSsR. Program sa začal v sobotu 24. septembra slávnostnou svätou omšou v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a zároveň aj svätou omšou v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Páter Michal Zamkovský sa počas homílie zameral na hlavnú tému misií: "Priblíž sa k Bohu a on sa priblíži k Tebe." Túto myšlienku prirovnal k Tatrám, ktoré zdobia panorámu Popradu.

Čítať ďalej