Domov2016júl (Stránka 6)

Redemptoristi sú známi svojím misijným povolaním. Vykonávajú misie nielen na Slovensku, ale aj po celom svete. Pred dvomi rokmi začiatkom leta konali redemptoristi P. Michal Zamkovský a P. Jozef Jackanin, spolu so 6 laikmi z Rieky Života, farské misie v kazašskej Karagande. Misie boli odpoveďou na pozvanie dvoch slovenských kňazov, vdp. Vladimíra Dzurendu a vdp. Vladimíra Nemca, ktorí v Karagande pôsobili. V Karagande pracuje aj rehoľná sestra Alma Džamová, OSF. Misie sa konajú v novej katedrále. Prichádzajú ľudia z mesta aj okolia, kňazi aj rehoľné sestry. V Karagande bol kedysi jeden z najväčších gulagov KARLAG. Odhaduje sa, že v ňom bolo

Čítať ďalej

Teraz, keď slávime sv. Cyrila a Metoda, môžeme sa zamyslieť a inšpirovať ich veľkorysou a obetavou disponibilitou pre ohlasovanie evanjelia v iných krajinách a kultúrach. V roku 1985 napísal Ján Pavol II. encykliku o sv. Cyrilovi a Metodovi. Nech krátky úryvok z nej je novým misionárskym impulzom pre náš misionársky život. Hoci bratia Cyril a Metod boli vychovaní v byzantskej kultúre, vedeli sa stať apoštolmi Slovanov v plnom zmysle tohto slova. Odlúčenie od vlasti, ktoré Boh niekedy požaduje od vyvolených ľudí, a prijaté kvôli viere v jeho prisľúbenie, je vždy tajomnou a plodnou podmienkou pre rozvoj a rast Božieho ľudu na zemi.

Čítať ďalej

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristi) oslávila 27. júna 2016 záver Jubilejného roka Matky ustavičnej pomoci. Redemptoristi prežívali Jubilejný rok pri príležitosti 150. výročia obnovenej úcty k Matke ustavičnej pomoci. Veriaci mali možnosť v tomto roku získať za obvyklých podmienok úplné odpustky pri návšteve akéhokoľvek redemptoristického kostola, v ktorom je ikona Matky ustavičnej pomoci verejne uctievaná. Práve o rok neskôr oslávili záver aj slovenskí redemptoristi. V rámci osláv mala 26. júna Komunita redemptoristov v Kostolnej - Záriečí Deň otvoreného kláštora a komunita v Banskej Bystrici zasa Farský deň. Komunita v Podolínci  mala 27. júna  procesiu s ikonou ulicami mesta. Komunita na Puškinovej mala slávnostnú

Čítať ďalej