Domov2016júl (Stránka 4)

Už niekoľko rokov sa v mesiacoch júl a august v našom redemptoristickom dome v Astorge tvorí medzinárodná komunita redemptoristov a laikov, ktorí spolu žijú a pozývajú pútnikov smerujúcich do Compostely, aby sa večer zastavili v našom chráme na občerstvenie tela i ducha. Je to služba pohostinnosti, spovede, spoločnej modlitby. Tých z vás, ktorí plánujete putovať do Compostely pozývame navštíviť našu medzinárodnú komunitu v Astorge. Viac info: https://www.facebook.com/Casa-San-Alfonso-ACC-Redentoristas-de-Astorga-367506096606648/?fref=nf

Čítať ďalej

Gaboltov  je jedno z  najstarších pútnických miest severo-východného Slovenska. Gaboltovská púť na mariánsku horu v Košickej arcidiecéze sa konala  počas víkendu od soboty 16.7 do nedele 17.7. Púť sa konala aj za nepriaznivého počasia a opäť privítala tisíce pútnikov z blízkeho aj vzdialeného okolia, vrátane predstaviteľov štátnej správy, územnej a miestnej samosprávy, spoločenského a verejného života. Arcidiecézna púť v  Svätom roku milosrdenstva začala už v sobotu ráno o 9.00 hodine Cestou svetla, po ktorej nasledovala o 11.00 hodine svätá omša, ktorú  celebroval viceproviniciál redemptoristov a predseda KVRP páter Václav Hypius. Pred hodinou božieho milosrdenstva sa  konala prednáška a rozjímanie o božom milosrdenstve, ktorú viedli sestry z  Kongregácie

Čítať ďalej

Od 22. do 28. mája 2016 sa v Katedrále Sv. Martina v Bratislave konali Misie milosrdenstva. Nadviazali na misie, ktoré sa naposledy konali v Bratislave v rokoch 2010 a 1999. Konali sa v rámci mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Ten začal na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie (8. decembra 2015) a skončí 20. novembra 2016. Program zahŕňal sériu viacerých liturgických slávení v katedrále. Pridali sa k nim viaceré sprievodné udalosti duchovného a kultúrneho charakteru. Počas misií mohli všetci, ktorí prišli, prejsť jubilejnou bránou milosrdenstva. Putovanie a prechod bránou je spätý so získaním jubilejných odpustkov, teda odpustením časných trestov, ktoré sú následkami hriechov. K

Čítať ďalej