Slovo medzi nami
Domov2016

Všetkých vás pozdravujem a prajem požehnané sviatky Pánovho narodenia. Sú to sviatky spojené s atmosférou pokoja, radosti a lásky, ktoré prúdia z Betlehema. Narodil sa náš Pán, náš Vykupiteľ. Celý svet ho očakáva. Možno iba podvedome cíti, že v Betleheme sa stalo niečo neobvyklé, božie. Nedokáže to vyjadriť ani pochopiť. Koniec-koncov to nedokážeme v plnosti ani my, čo veríme, že v malom Dieťati v Betleheme sa Boh stal človekom. Kdesi som čítal, že tajomstvo Najsvätejšej Trojice má v ľudskom rozume silného konkurenta – tajomstvo Vtelenia. Človek skôr „pochopí“ tajomstvo Trojice ako to, že Boh sa stal jedným z nás. Je

Čítať ďalej

Príbuzné články: Pozdrav k Vianociam (M. Brehl, december 2016) Kristus Kráľ - Milosrdný Vykupiteľ (M. Brehl, Pattaya) Panna Mária a Sv. Alfonz (P. Brehl) 250. výročie vysviacky sv. Alfonza za biskupa (P. Brehl) P. Brehl znovu zvolený za generálneho predstaveného (9.11.2016) P. Brehl viceprezidentom Únie generálnych predstavených List P. Brehla pri príležitosti vymenovania P. Tobina za kardinála P. Brehl hovoril na synode o rodine o princípe inkluzívnosti Veľkonočné posolstvo P. Brehla (2012) Dobrovoľníci pre misiu: list Generálneho predstaveného spolubratom    

Čítať ďalej