Facebook
Twitter
Youtube
Soundtier
Home2015august

From July 11th to 18th, three Redemptorists of Bratislava Vice- Province and two covenant mission fellowships, River of Life and Calvary, met together to rest, reflect and celebrate. Each morning Fr. Michal Zamkovský, C.Ss.R, led a short reflection on community and missionary life. He used meditations from the book Easter People by Cardinal Tagle of Manila. The reflection was followed by sharing in small groups. Each day before lunch the community celebrated the Eucharist. The afternoon was a time for swimming, hiking in the High Tatras and other leisure activities. Evenings were devoted to worship sessions and reflections on our

Read More

RedCamp – je odpoveď redemptoristov Európy na pozvanie pápeža Františka, vyjsť s evanjeliom k ľuďom žijúcim vo veľkých mestách, ktorí potrebujú znovu počuť ohlasovanie evanjelia. Od 27. júla do 2. augusta 2015 sa v Benátkach konala evanjelizačná škola pod názvom RedCamp 2015, ktorú organizovali redemptoristi Konferencie Európa. Účastníci školy sa pripravovali na evanjelizáciu spoločnými duchovnými cvičeniami a seminármi. Témou katechéz boli základné pravdy viery hlásané v kerygme. Jednotlivé katechézy sa uskutočnili v rôznych kostoloch v Benátkach. Východiskovým bodom pre katechézy boli obrazy nachádzajúce sa v týchto kostoloch, vyjadrujúce skutočnosť našej viery: Zmŕtvychvstanie (P. Veronese), Cesta na Kalváriu (G. Tiepolo), Zoslanie Ducha Svätého

Read More

Redemptorista medzi morálnymi teológmi na celoázijskej konferencii morálnych teológov Od 19. do 20. júla 2015 sa v indickom meste Bangalore, konala prvá celoázijská konferencia katolíckych morálnych teológov. Vystúpil na nej aj redemptorista P. Vimal Tirimanna. Katolícki morálni teológovia mapovali ázijskú realitu Po menšej celoafrickej konferencii morálnych teológov, ktorá sa v roku 2012 konala v keňskom meste Nairobi, a podobnej celoeurópskej konferencii, ktorá bola v r. 2014 v Krakove, sa od 19. do 20. júla v indickom meste Bangalore, konala prvá celoázijská konferencia katolíckych morálnych teológov. Cieľom bolo hľadať etické odpovede na základné náboženské otázky a pomôcť Cirkvi žiť v situácii minoritne skupiny v

Read More