DomovVICEPROVINCIALÁTVedenie viceprovincie

Vedenie viceprovincie 2015 – 2018

P. Václav Hypius, (vice)provinciál
s právami provinciála garantované rescriptom z dňa 19. augusta 1943 (No. 2860- 943).

P. František Boldy, vikár

P. Miroslav Szuda, konzultor

Rozšírená rada:

P. Peter Slobodník, konzultor,

P. Peter Hertel, konzultor

P. Martin Macko, sekretár