DomovVICEPROVINCIALÁTGenerálne vedenie v Ríme

Generálny predstavený
Michael Brehl , C.Ss.R.

Generálni konzultori 
Enrique López , C.Ss.R.
Juventius Andrade, C.Ss.R.
João Pedro Fernandes, C.Ss.R.
Jacek Dembek , C.Ss.R.
Alberto Eseverri , C.Ss.R.
Jeffrey Rolle , C.Ss.R.