DomovPosts Tagged "Václav Hypius"

The first Chapter of the new Province of Bratislava-Prague is taking place from 13 – 17 February. The new Province was officially inaugurated at the Mass at which the Superior General, Fr. Michael Brehl presided. It was created by the integration of the existing Prague Province and the Bratislava Vice-Province. Both Fr. Jacek Zdrałek, the Coordinator of the European Conference, and the Vice-Provincial for Michalovce were present for the first half of the Chapter. At the Solemn Inaguration of the new Province that took place on the first day of the Chapter, Fr. Janusz Sok, the Provincial of the Warsaw Province

Čítať ďalej

Od 31. októbra do 23. novembra 2016 sa v thajskom meste Pattaya konala XXV. generálna kapitula. Zúčastnil sa na nej P. Václav Hypius, viceprovinciál našej jednotky. Správy z kapituly, ktoré sme postupne uverejňovali, si môžete pozrieť na nižšie uvedených odkazoch.   Skončila sa XXV. generálna kapitula Duchovná obnova s kardinálom A. Taglem (2. a 3. deň kapituly) P. Brehl sa stal generálnym predstaveným Generálna kapitula o ekonomických záležitostiach (5. deň) Apoštolské požehnanie pápeža Františka pre kapitulu Partneri v misii a schválené postuláty (9. deň kapituly) A. Eseverii generálnym vikárom (12. deň) Vášnivé diskusie o reštrukturalizácii a iných témach Kapitula diskutovala o zasvätenom živote (16. november) Príprava Záverečného posolstva generálnej kapituly (17.11) Práce na kapitule (18. 11) Kapitulári v

Čítať ďalej

Redemporisti mávajú každých šesť rokov tzv. generálne kapituly, čiže celosvetové stretnutia, na ktorých sa stretávajú predstavení jednotiek (väčšinou jednotlivých krajín, alebo ich regiónov), iní zástupcovia a laickí partneri v misii. Hodnotia život a pôsobenie redemptoristov vo svete, rozlišujú spolu smer, ktorým by sa mali uberať a robia potrebné rozhodnutia pre plnšie prežívanie povolania a účinnejšie plnenie svojho poslania. Napokon boli aj voľby na kandidáta na generálneho predstaveného a konzultora za Európu. Posledná XXIV. generálna kapitula rozhodla, že ďalšie generálne kapituly sa budú konať v troch fázach (Počiatočná, Kánonická a Implementačná fáza).  Od 5. do 13. apríla 2016 sa konala prvá fáza kapituly

Čítať ďalej

V poľskom Tuchowe sa 2.augusta 2016 zakončil mesiac obnovy a prípravy na doživotné sľuby. Celý mesiac prípravy absolvovali traja študenti z Rímskej provincie, dvaja z Varšavskej provincie a jeden z Bratislavskej viceprovincie. Prvých dvoch týždňov sa zúčastnili aj kňazi, ktorí si tento rok pripomenuli jubileum 10 rokov svojich rehoľných sľubov. Všetci zúčastnení absolvovali množstvo prednášok, ktoré sa týkali duchovnej, ľudskej a pastorálnej formácie. Bol to čas stretnutia rozdielnych kultúr a taktiež to bol čas budovania bratského spoločenstva. Tohtoročný mesiac obnovy bol organizovaný Bratislavskou viceprovinciou redemptoristov a konal sa v Kostolnej – Záriečí pri Trenčíne. Takýto mesiac obnovy sa na Slovensku konal po prvýkrát. Zaujímavosťou a príjemným spestrením mesiaca obnovy bol týždeň

Čítať ďalej