DomovPosts Tagged "misie"

Od 6. októbra do 13. októbra 2017 sa na Kalvárii v Bratislave konali Misie vo svetle Fatimských zjavení, ktoré  viedol P. Michal Zamkovský s tímom redemptoristov a laikov zo spoločenstiev  Calvary a Rieka života. Misie boli reakciou na 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Vyvrcholili 13. októbra slávnostnou sv. omšou o 18:00. Po nej sa konala procesia svetla do jaskynky, kde bol požehnaný misijný kríž. Misie sa začali v piatok večer svätou omšou s privítaním misionárov. O. Michal Zamkovský v kázni apeloval na  Ježišove pozvanie "Poďte ku mne všetci", aby sme neváhali a nebáli sa prísť, keď počujeme Ježišov hlas, lebo zajtra ho

Čítať ďalej

11. októbra 2016 v skorých ranných hodinách zomrel náš spolubrat P. Pavol Sendrej. Pohrebná sv. omša bola v sobotu 15.10.2016 o 11.00 h v kláštornom kostole sv. Stanislava v Podolínci. Následne boli pohrebné obrady na cintoríne vo Vyšných Ružbachoch, kde bolo pochované telo nášho spolubrata.    tlačová správa TKKBS Prinášame vám rozhovor s pátrom Pavlom Sendrejom, uverejnený v časopise Slovo medzi nami, v roku 2009. Pavol Sendrej bol niekoľko rokov pripútaný na lôžko v dome pre starých a chorých kňazov v Spišskej Kapitule.  Tento článok bol napísaný v čase, keď bol páter Sendrej ešte v aktívnej službe. Svoju chorobu a bolesti obetoval za Cirkev a plodnú službu

Čítať ďalej

Úplné prvé misie redemptoristov na území Slovenska sa začali presne v dnešný deň v roku 1874. Konali sa v Hornom Vadičove a trvali do 15. októbra 1874. Ponúkame skrátenú verziu článku, ktorý bol publikovaný v odbornom časopise Kultúrne dejiny 01/2012, str. 60-75. Prvé pastoračné angažmán redemptoristov medzi slovenským obyvateľstvom v roku 1874 a kauza podpory spolku striezlivosti. Martin Macko, CSsR V roku 1749 pápež Benedikt XIV. kánonicky potvrdil dielo kňaza Alfonza Mária de Liguori z Neapola pod názvom Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa. Tento muž v roku 1732 zhromaždil okolo seba niekoľkých mužov a vytvoril misijné spoločenstvo pre evanjelizáciu a katechizáciu okrajových vidieckych vrstiev obyvateľstva. Rehoľa si niekoľko desaťročí zachovávala len čisto regionálny charakter. Až v roku

Čítať ďalej
Značky

Kedysi na počiatku, stáli Adam a Eva pred voľbou kráčať na ceste s Bohom, alebo bez neho. Mohli si vybrať. Vieme, čo si zvolili a vieme, čo to prinieslo nášmu svetu. Pozvanie a výzva vybrať si Boha, život a nebo neustále rezonuje v príbehu každého človeka. Hlas prorokov vo Svätom písme je neustálym pozvaním Boha, aby sa človek vrátil k nemu a ostal s ním navždy. Boží Syn, Ježiš Kristus, naliehavo pozýval všetkých, aby uverili Radostnej zvesti a konali pokánie. Hlas Márie vo všetkých zjaveniach uznaných Cirkvou je ozvenou hlasu Božieho Syna. Nadprirodzené zjavenia a znamenia poznačujú dejiny, vstupujú živo do ľudského

Čítať ďalej
Značky