DomovPosts Tagged "Michael Brehl"

30. jún 2017 Spomienka bl. Januára Sarnelliho, C.Ss.R. SVEDKOVIA VYKUPITEĽA V ZRANENOM SVETE - solidarita a misia Drahí spolubratia, sestry, laickí spolupracovníci a priatelia! Dnes slávime spomienku veľkého svedka Vykupiteľa, blahoslaveného Januára Máriu Sarnelliho, ktorý bol súčasníkom a blízkym  priateľom sv. Alfonza Máriu.  Jeho príbeh už poznáte. P. Január bol duchovným majstrom a veľmi známym spisovateľom, ktorý sa celý vložil do ohlasovania evanjelia opusteným a chudobných v najzaostalejších štvrtiach v okolí Neapola. Aktívne sa venoval  predovšetkým ženám, mladým chlapcov a mladým dievčatám, ktoré sa stali obeťou obchodovania s ľuďmi a boli využívaní v prostitúcii, namáhavej práci a boli zapájaní do zločineckých aktivít. Pri spomienke na tohoto svätca sa tiež modlime a

Čítať ďalej

Prinášame vám rozhovor s generálnym predstaveným redemptoristov p. Michaelom Brehlom. Rozhovor vyšiel v roku 2012, v augustovom čísle časopisu Zrno. P. Michael Brehl hovorí o svojej duchovnej ceste, návšteve Slovenska, ako aj o stále aktuálnych otázkach v Cirkvi, o ohlasovaní radostnej zvesti, povolaní redemptoristu, ale i povolaní misionára laika. Príbuzné články: Prezentácie partnerov v misii na XXV. generálnej kapitule v Thajsku (10. november 2016) Laickí misionári v zranenom svete (jún 2017) Sv. Klement Hofbauer a formácia laikov, oblátov LAICKÁ SPIRITUALITA PODĽA SV. KLEMENTA OBLÁTI – PRVOTNÁ FORMA APOŠTOLÁTU LAIKÁTU V KONGREGÁCII APOŠTOLÁT PERA A SV. KLEMENT HOFBAUER

Čítať ďalej

31. mája 2017 „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ (Lk 1,43)   Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a spoločenstvá,   počas tohto jubilejného roka putovania misionárskej ikony Matky ustavičnej pomoci, má pre nás táto slávnosť Navštívenia Panny Márie zvláštny význam. Misionárske ikony, ktoré požehnal pápež František, pokračujú v návštevách provincií, viceprovincií, krajín a komunít Kongregácie počas toho, ako pokračujeme v slávení jubilea. V Ríme dostávame každý týždeň správy o tomto mimoriadnom putovaní, a som si istý, že mnohé z týchto udalostí ste sledovali na stránkach ScalaNews. Mária, Matka ustavičnej pomoci, ďalej navštevuje svojich ľudí, práve tak, ako pred toľkými rokmi navštívila Alžbetu a slúžila jej. Počas toho, ako sa pripravujeme na novénu

Čítať ďalej