DomovPosts Tagged "Michael Brehl"

Ponúkame príhovor generálneho predstaveného P. Michaela Brehla. Odznel pred koncom XXV. generálnej kapituly, v posledný deň Roku milosrdenstva, na slávnosť Krista Kráľa v Bangkoku. Ponúkame prepis príhovoru aj videozáznam s titulkami. https://www.youtube.com/watch?v=W1unXjOj_PU Drahí bratia a sestry v Kristovi, som nesmierne rád, že spoločne slávime svätú omšu na záver tohto nádherného Jubilejného roka milosrdenstva tu, v Bangkoku,  v Kostole najsvätejšieho Vykupiteľa. Je s nami  aj pápežský nuncius, teda zástupca nášho Svätého Otca Františka. Sú tu mnohí bratia redemptoristi z celého sveta. Tiež naše sestry redemptoristky a veľké množstvo laických misionárov, ktorí s nami spolupracujú pri ohlasovaní dobrej noviny milosrdenstva a vykúpenia. My, redemptoristi misionári, kňazi, bratia, sestry, laici vieme, že milosrdenstvo a vykúpenie sú

Čítať ďalej

Úvaha generálneho predstaveného Hovorí sa, že hoci história povolania každej osoby je iná, jedno majú spoločné: delikátnu a rozhodujúcu intervenciu Márie. Je potrebné poznamenať, že medzi svätými nachádzame takých, ktorí puto s Máriou, Ježišovou Matkou, prežívali oveľa intenzívnejšie. Sú svätí, pre ktorých puto s Máriou je oveľa hlbšie než obyčajný vzťah syna alebo dcéry k matke. Určite k takým „mariánskym svätcom“ môžeme započítať sv. Alfonza de Liguori. Táto skutočnosť žiadnym spôsobom neumenšuje ústredné miesto osoby Ježiša Krista v jeho spiritualite, teológii a morálke. To centrum je rozhodne kristologické. Sv. Alfonz totiž uvažoval, že keď nám už Boh dal Ježiša skrze Máriu, tak

Čítať ďalej

31. mája 2017 „Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ (Lk 1,43)   Drahí spolubratia, sestry, laickí misionári a spoločenstvá,   počas tohto jubilejného roka putovania misionárskej ikony Matky ustavičnej pomoci, má pre nás táto slávnosť Navštívenia Panny Márie zvláštny význam. Misionárske ikony, ktoré požehnal pápež František, pokračujú v návštevách provincií, viceprovincií, krajín a komunít Kongregácie počas toho, ako pokračujeme v slávení jubilea. V Ríme dostávame každý týždeň správy o tomto mimoriadnom putovaní, a som si istý, že mnohé z týchto udalostí ste sledovali na stránkach ScalaNews. Mária, Matka ustavičnej pomoci, ďalej navštevuje svojich ľudí, práve tak, ako pred toľkými rokmi navštívila Alžbetu a slúžila jej. Počas toho, ako sa pripravujeme na novénu

Čítať ďalej

Homília prednesená pri svätej omši otvárajúcej Kongres o našej Matke ustavičnej pomoci v Madride Sviatok svätého Filipa a Jakuba, 3. mája 2017 Akú mám radosť, že som tu s vami na začiatku Európskeho kongresu, ktorým máme osláviť 150. jubileum ikony našej Matky ustavičnej pomoci! Nemyslím, že by to, že začiatok nášho Kongresu pripadol na sviatok svätých apoštolov Filipa a Jakuba, bola náhoda. Tento sviatok je dôležitý. Počas veľkonočného obdobia si pripomíname poslanie, ktoré Ježiš zveril všetkým svojim apoštolom – sú svedkami moci vzkriesenia, svedkami Radostnej zvesti o Bohu milosrdenstva a súcitu. Takto sa stávajú ikonami božského tajomstva Emanuela, „Boha s nami“ – ikonami Ježiša Vykupiteľa. Byť

Čítať ďalej