DomovPosts Tagged "Matka ustavičnej pomoci"

25. mája 1871 v Ríme vzniklo Bratstvo Matky ustavičnej pomoci a sv. Alfonza. Pri tejto príležitosti vám ponúkame zamyslenie pátra Rastislava Dluhého o Matke ustavičnej pomoci, patrónke redemptoristov: [embed]https://www.youtube.com/watch?v=-U7kZUeFitw[/embed] Príbuzné články: 152. výročie verejného uctievania ikony Matky ustavičnej pomoci Aké posolstvo od Boha odovzdáva ikona mne? Pôvodom z Kréty? Sv. Ján Pavol II. o svojom vzťahu k Matke ustavičnej pomoci (Rím, 20. jún 1991) Sv. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice a jej úcta k Matke ustavičnej pomoci Úcta k Matke ustavičnej pomoci bl. Charlesa de Foucauld Svätý Alfonz a Božia Matka (Michael Brehl) Príhovor P. Brehla na kongrese o Matke ustavičnej pomoci v Madride (máj 2017) Príhovor P. Zdrzałeka o Matke ustavičnej pomoci

Čítať ďalej

Dnes je výročie posviacky kostola sv. Alfonza v Ríme, kde je aj originál obrazu Matky ustavičnej pomoci. Kostol bol posvätený 3. mája 1871. Kostol sv. Alfonza v Ríme v ktorom je aj originálny obraz Matky ustavičnej pomoci je považovaný za neobjavený poklad v Ríme. Tento chrám je titulárnym kostolom londýnskeho kardinála Nicholsa. P. Nicholas Schofield, archivár londýnskej diecézy Westminster o ňom napísal krátky článok. Rímsky kostol Najsvätejšieho Vykupiteľa a Svätého Alfonza na Via Merulana bol v januári 2014 pridelený londýnskemu kardinálovi Vincentovi Nicholsovi. Stal sa jeho titulárnym chrámom. Kostol však nie je jednou zo starobylých bazilík, kam sa pútnici hrnú v tisícoch. V skutočnosti sa nachádza

Čítať ďalej

  Ikona a ja sr. Mária Sidorová OSsR S ikonou Matky ustavičnej pomoci som sa prvýkrát stretla v kostole v Gaboltove, ktorá sa tam ocitla tesne po tom, čo správu farnosti prebrali pátri redemptoristi. V tom čase som veľa o tej ikone nevedela, ani som nechápala, prečo ju tam redemptoristi umiestnili. Dnes už rozumiem, že redemptoristi len verne zachovali to, čo im pápež Pius IX. pred 150 rokmi prikázal – rozšírili úctu k ikone Matky ustavičnej pomoci aj v našej farnosti. Už samotné pomenovanie tejto ikony vyjadruje obrovskú pravdu o Panne Márii a síce, že ona je Matkou, ktorá nám neustále pomáha. Preto niet

Čítať ďalej

Dovoľ Márii, aby sa stala tvojou ustavičnou spoločníčkou 1.augusta, na sviatok sv. Alfonza, spustili americkí redemptoristi z Denverskej provincie novú aplikáciu pre mobilné telefóny. Aplikácia sa volá Mary Pray for Us (Mária, prihováraj sa za nás). Je venovaná Matke ustavičnej pomoci. Je dostupná prostredníctvom GooglePlay aj Apple store. Táto aplikácia je prvou zo série pripravovaných digitálnych iniciatív. Tieto aktivity boli súčasťou tretej fázy osláv 150. výročia obnovenej úcty k Matke ustavičnej pomoci, ktorej oslavná fáza skončila 26. júna 2016. Aplikácia je jednoducho použiteľná. Obsahuje 7-dňové "duchovné cvičenia." Obsahom je duchovný formačný program vychádzajúci z modlitby srdca, alebo modlitba afektívna, tzv. "modlitba vrúcnych citov",

Čítať ďalej