DomovPosts Tagged "Matka ustavičnej pomoci"

150. výročie ikony Matky ustavičnej pomoci ponúka pre redemptoristickú rodinu jedinečnú príležitosť zamýšľať sa nad dôležitosťou Márie pre svet. Takáto reflexia by mala byť zakorenená v doktrínach katolíckej viery, podopieraná tradičnou katolíckou nábožnosťou a oddanosťou k Panne Márii a mala by sa dotýkať naliehavých problémov dnešného sveta. Ak je pravda, že každá zrelá teologická reflexia musí brať do úvahy pojmy Boh, ľudská osoba a svet, potom úvaha o Matke ustavičnej pomoci by sa mala zameriavať na to, čo táto ikona hovorí o týchto troch podstatách, preskúmať interakcie medzi nimi a povedať čosi o ich význame pre dnešný svet.   Jeden svet, veľa svetov Ikona Matky ustavičnej pomoci patrí ako historický artefakt do

Čítať ďalej

(Peru) Keď sa veriaci zúčastnia nedeľnej svätej omše vo svätyni Matky ustavičnej pomoci v meste Piura - v Peru, obzvlášť počas sviatku “Morena de Oro”, môžu si všimnúť mužov vo zvláštnom oblečení: v modrom odeve a červenom plášti. Sprevádzajú veriacich v kostole počas liturgických slávností. Títo muži sa volajú Rytieri Matky ustavičnej pomoci.Táto skupina vznikla pod menom “Circulo de Jesús Obrero”. V tom čase mali inú uniformu: modré nohavice, bielu košeľu a modrý náramok s obrazom Nepoškvrnenej Panny Márie. Skupina sa sformovala pod vedením brata Balda a neskôr ju viedol brat Jose Ignacio Alemany Grau (v súčasnosti emeritný biskup Chachapoyas),

Čítať ďalej

Panna Maria je tady pro každého z nás. Úkolem nás redemptoristů je, abychom svým životem přijali Marii jako tu, která nám pomáhá přijmout Ježíše, zamilovat si ho mocí Ducha svatého jako svého Spasitele, Boha, bratra a skrze něj přijmout odpouštějící lásku nebeského Otce. A pak touto zkušeností setkání s Marií, která nám ustavičně pomáhá, povzbuzovat druhé k odvaze prosit Marii zvláště v situacích, které jsou lidsky beznadějné. Panna Maria ve své mateřské lásce se sklání ke každému z nás. Svým neposkvrněným srdcem vnímá všechno, co prožíváme, nad čím uvažujeme, k čemu se rozhodujeme a jaký život vedeme. Ona se na náš

Čítať ďalej

Zľava doprava: Joaquín Garcia-Romanillos, Michael Vo, Trung-Tin Huynh a Royce Thomas V Toronte sa noviciát chýli ku koncu. Za posledné mesiace mohli novici spoznať viacero komunít redemptoristov.  Na konci marca sa stretla Komisia Noviciátu Severnej Ameriky. Zúčastnili sa jej predstavení jednotiek, ktoré sú zapojené do tohto spoločného noviciátu. Prišiel aj P. José Luis Bartolomé, provinciál z Madridu, keďže táto jednotka má v noviciáte jedného novica (Joaquín Garcia-Romanillos). Novici sa dokonca v apríli zúčastnili jedného dňa kapituly provincie Edmonton-Toronto. V posledných týždňoch novici spoznávali komunity ďalších dvoch provincií v Kanade a dejiny Cirkvi tejto časti sveta. Najprv navštívili provinciu  Ste. Anne de Beaupré Province.

Čítať ďalej