DomovPosts Tagged "Matka ustavičnej pomoci"

Ikona Matky ustavičnej pomoci patrí dnes k najznámejším obrazom Panny Márie. Pápež Pius IX. obraz s rozmermi 53 x 41,5 centimetra namaľovaný na cédrovom dreve zveril v roku 1866 redemptoristom, aby ho „urobili známym po celom svete“. Ikona Matky ustavičnej pomoci vznikla na Kréte v 15. storočí a 300 rokov bola uctievaná v rímskom Kostole sv. Matúša. Od 26. apríla 1866 je však v Kostole sv. Alfonza v Ríme. Pápež Pius IX. prišiel 5. mája 1866 – pár dní po inštalácii obrazu – do tohto kostola, aby sa pred obrazom modlil. Po ňom sa prišlo pomodliť k ikone veľa kardinálov a biskupov. Postupne sa začala úcta k Matke ustavičnej pomoci

Čítať ďalej

Drahí bratia a sestry v Kristovi. Dnes sme si v prvom čítaní vypočuli veľmi známy úryvok o obrátení svätého Pavla. Veľmi blízko komunity, v ktorej teraz v Ríme žijem, je kostol, v ktorom slávny taliansky umelec Caravaggio namaľoval „Obrátenie na ceste do Damasku“. Toto Caravaggiovo veľdielo z roku 1601 je v Cerasiho bočnej kaplnke v kostole Santa Maria del Popolo. Mimochodom, oproti kaplnke je ďalšia Caravaggiova maľba, ktorú namaľoval rok pred Obrátením svätého Pavla (okolo roku 1600)  – „Ukrižovanie svätého Petra“. Túto maľbu „Obrátenia svätého Pavla“ chodí stále obdivovať veľké množstvo ľudí (hlavne turistov, samozrejme). Keď som tam, veľmi často premýšľam nad našimi

Čítať ďalej

Homília prednesená pri svätej omši otvárajúcej Kongres o našej Matke ustavičnej pomoci v Madride Sviatok svätého Filipa a Jakuba, 3. mája 2017 Akú mám radosť, že som tu s vami na začiatku Európskeho kongresu, ktorým máme osláviť 150. jubileum ikony našej Matky ustavičnej pomoci! Nemyslím, že by to, že začiatok nášho Kongresu pripadol na sviatok svätých apoštolov Filipa a Jakuba, bola náhoda. Tento sviatok je dôležitý. Počas veľkonočného obdobia si pripomíname poslanie, ktoré Ježiš zveril všetkým svojim apoštolom – sú svedkami moci vzkriesenia, svedkami Radostnej zvesti o Bohu milosrdenstva a súcitu. Takto sa stávajú ikonami božského tajomstva Emanuela, „Boha s nami“ – ikonami Ježiša Vykupiteľa. Byť

Čítať ďalej

3. mája popoludní sa začal kongres o Matke ustavičnej pomoci v Madride a trval do nedele 7. mája. Špecifikom tohto kongresu bola snaha odpovedať na kultúrne výzvy dnešných čias. Zatiaľ čo dôraz podobných kongresov sa sústredil predovšetkým na dejinný vývoj úcty k Matke ustavičnej pomoci, hlavným cieľom tohto kongresu bolo inšpirovať účastníkov podujatia pre komunikovanie radostnej zvesti a mariánskej úcty pre súčasnosť. Stretnutie chcelo okrem prednášok poskytnúť veľký priestor na vzájomné obohatenie a zdieľanie skúseností a nových osvedčených iniciatív na podporu mariánskej úcty. Na kongrese vystúpil s príhovorom aj generálny predstavený redemptoristov, P. Michael Brehl a mnoho ďalších rečníkov. Okrem každodenného slávenia Eucharistie bol každý

Čítať ďalej