DomovPosts Tagged "Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa"

V poľskom Tuchowe sa 2.augusta 2016 zakončil mesiac obnovy a prípravy na doživotné sľuby. Celý mesiac prípravy absolvovali traja študenti z Rímskej provincie, dvaja z Varšavskej provincie a jeden z Bratislavskej viceprovincie. Prvých dvoch týždňov sa zúčastnili aj kňazi, ktorí si tento rok pripomenuli jubileum 10 rokov svojich rehoľných sľubov. Všetci zúčastnení absolvovali množstvo prednášok, ktoré sa týkali duchovnej, ľudskej a pastorálnej formácie. Bol to čas stretnutia rozdielnych kultúr a taktiež to bol čas budovania bratského spoločenstva. Tohtoročný mesiac obnovy bol organizovaný Bratislavskou viceprovinciou redemptoristov a konal sa v Kostolnej – Záriečí pri Trenčíne. Takýto mesiac obnovy sa na Slovensku konal po prvýkrát. Zaujímavosťou a príjemným spestrením mesiaca obnovy bol týždeň

Čítať ďalej