DomovPosts Tagged "Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa"

Vykúpenie je hojné nielen preto, že nás oslobodzuje z hriechu a všetkých jeho skutkov, ale tiež preto, že nám udeľuje nový život v Kristovi. Sv. Alfonz to vyjadruje tým, že porovnáva Ž 130, 7 s inými textami, ktoré hovoria o „hojnosti“ milosti a nového života, zvlášť u Jn 10, 10: Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie; a tiež Rim 5, 15: Ale s darom to nie je ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar; a Rim 5, 20:

Čítať ďalej

V poľskom Tuchowe sa 2.augusta 2016 zakončil mesiac obnovy a prípravy na doživotné sľuby. Celý mesiac prípravy absolvovali traja študenti z Rímskej provincie, dvaja z Varšavskej provincie a jeden z Bratislavskej viceprovincie. Prvých dvoch týždňov sa zúčastnili aj kňazi, ktorí si tento rok pripomenuli jubileum 10 rokov svojich rehoľných sľubov. Všetci zúčastnení absolvovali množstvo prednášok, ktoré sa týkali duchovnej, ľudskej a pastorálnej formácie. Bol to čas stretnutia rozdielnych kultúr a taktiež to bol čas budovania bratského spoločenstva. Tohtoročný mesiac obnovy bol organizovaný Bratislavskou viceprovinciou redemptoristov a konal sa v Kostolnej – Záriečí pri Trenčíne. Takýto mesiac obnovy sa na Slovensku konal po prvýkrát. Zaujímavosťou a príjemným spestrením mesiaca obnovy bol týždeň

Čítať ďalej