DomovPosts Tagged "Jozef Mihok"

Na Konferencii Nové svitanie na Skalke pri Trenčíne vystúpi s podnetnými formačnými prednáškami aj P. Jozef Mihok, ktorý pôsobí vo farnosti Radvaň v Banskej Bystrici. Pozvanie prijala aj vedúca Charizmatickej obnovy so sídlom vo Vatikáne, Michelle Moranová a P. Laurence Brassill OSA s Pauline Edwardsovou, známi vo svete seminármi a obnovami o vnútornom uzdravení. Z programu vyberáme a odporúčame: Sobota 15. júla: 17:00 – 18:00 Michelle Moran – Zlaté jubileum Katolíckej charizmatickej obnovy…, a čo ďalej? Nedeľa 16. júla: 8:30 – 9:30 Liturgia hodín a modlitba chvál 9:30 – 10:30 Prednáška – o. Jozef Mihok, CSsR: Sviatosť zmierenia 15:30 –16:30 Workshop – o. Jozef Mihok, CSsR: Vlajkovanie ako forma duchovného boja 16:30

Čítať ďalej
Značky

Od 29. júna do 6. júla 2017 sa Ján Kniez a Radoslav Glovňa, členovia spoločenstva Shekinah pri redemptoristoch v BB - Radvaň, zúčastnili spolu s p. Jozefom Mihokom, CSsR a lídrom spoločenstva Marana Tha Petrom Štupákom misijného výjazdu v Kazachstane. Prvé dni misijný tím viedol evanjelizačné programy a duchovnú obnovu pre Farnosť sv. Jozefa v Karagande. Druhú časť týždňa tím strávil na duchovnej obnove s mladými z viacerých farností v Sarani. Duchovné obnovy boli zamerané na počúvanie Božieho hlasu, charakter kresťana, pôsobenie Ducha Svätého a službu jeho darmi v evanjelizácii. Počas celého týždňa spolu s nimi slúžili aj misionári a

Čítať ďalej

10. mája sa v kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnilo kolokvium o nových komunitách v Katolíckej cirkvi. Na stretnutí vystúpil aj P. Jozef Mihok, ktorý predstavil službu spoločenstva Shekinah, ktoré pôsobí pri redemptoristoch v Banskej Bystrici (Radvaň). Predstavil pôsobenie spoločenstva na Slovensku aj v zahraničí. Medzi rečníkmi boli aj Mons. Tomáš Galis, Vdp. Ondrej Chrvala, Anton Ziolkovský, P. Juraj Ďurnek SchP., vdp. Ján Buc, Mário Tomášik, Július Slovák, Vdp. D. Markoš, a Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie vyvrcholilo sv. omšou, ktorú celebroval Mons. Marián Chovanec. Prednášky a diskusie si môžete vypočuť zo záznamu na TOMTO odkaze. P. Mihok má prednášku

Čítať ďalej

Objav Krista ako pôstna duchovná obnova  vo farnosti Radvaň Spoločenstvo laikov pri redemptoristoch Shekinah v spolupráci s kňazmi redemptoristami zorganizovalo evanjelizačný kurz Objav Krista. Prihlásili sa naň veriaci nielen z farnosti Radvaň, ale aj z iných farností Banskej Bystrice. 70 prihlásených účastníkov vo veku od 16 do 77 rokov bolo veľkým prekvapením a zároveň aj povzbudením v napĺňaní vízie spoločenstva: vytvárať priestor, aby biedni a opustení mohli počuť Otcov hlas, zakúsiť lásku Ježiša Vykupiteľa rozliatu do našich sŕdc prostredníctvom Ducha Svätého. Kurz prebiehal každý pondelok od 27.2. do 10.4. po svätej omši v kostole. Z kapacitných dôvodov program jednotlivých stretnutí pozostával zo

Čítať ďalej