DomovPosts Tagged "Ivan Flimel"

Pátri redemptoristi sú známi svojou misijnou činnosťou. Redemptoristi pôsobiaci na Slovensku každoročne konajú ľudové misie v jednotlivých slovenských farnostiach, ako aj v zahraničí. Pracujú v  3 misijných tímoch, ktoré vedú P. Michal Zamkovský, P. Ivan Flimel, P. Peter Hertel a mimoriadny tím, ktorý vedie P. Martin Huk. V roku 2016  boli ľudové misie a obnovy misií zamerané na milosrdenstvo, pri príležitosti mimoriadneho Roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František a ktorý skončil 20. novembra tohto roku. V roku 2017  budú mať  misie redemptoristov  výraznejší mariánsky podtón z dôvodu 100. výročia zjavení vo Fatime a Misionárskeho roku Matky ustavičnej pomoci. Od 6. októbra do 13. októbra 2017 sa na Kalvárii v

Čítať ďalej

Po letných prázdninách redemptoristi opäť pokračujú konaním ľudových misií, misijných obnov a duchovných podujatí. Jesennú misijnú sezónu  začal 3. septembra tím P. Michala Zamkovského 8-dňovými misiami v Lúčkach. V ten istý deň začal konať v Žabokrekoch farské misie tím P. Petra Hertela. Tím P. Ivana Flimela v septembri vykonal obnovu misií v Senohrade. Tím P. Michala Zamkovského a tím P. Petra Hertela spolu s laickými misijnými spoločenstvami Rieka Života a Calvary vykonali misie v Poprade ( 24. september - 2. október). Farár z Gaboltova P. Martin Huk a P. Rastislav Dluhý viedli dve obnovy o milosrdenstve pre Slovákov a domácich

Čítať ďalej

Od 21. septembra do 25. septembra sa koná obnova misií v Senohrade, ktorú vedie misijný tím pátra Ivana Flimela. Súčasťou obnovy misií bola aj večerná svätá omša s adoráciou za duchovné povolania, svätá omša s obnovou manželských sľubov a svätá omša spojená s udeľovaním pomazania chorých.

Čítať ďalej

Tím P. Michala Zamkovského  23. 01.- 31. 01. Košice - Šaca 20. 02.- 28. 02.  Valaská Dubová 05. 03.-  13. 03.  Plaveč 17. 04.-  24. 04. Svidník 23. 05. – 29. 05. Bratislava - katedrála  11. 06. – 19. 06. Čemerné 02. 09. - 11. 09. Lúčky 24. 09. – 02. 10. Poprad 15. 10. – 23. 10. Detva  12. 11. – 20. 11. Budkovce  03. 12. – 11. 12. Veľká Lomnica Tím P. Ivana Flimela 23. 01. – 31. 01.  Veľké Lovce 13. 02. – 21. 02. Cífer 05. 03. – 13. 03. Nemšová 07. 05. – 15. 05. Topoľčianky 11. 06. – 19. 06. Makov 21. 09. – 25. 09. Senohrad (OM) 12. 10. – 16. 10. Kysucké

Čítať ďalej