DomovPosts Tagged "Bratislava"

V pondelok 5. septembra 2016 o 17.00 h. slávil bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina v Bratislave svätú omšu pri príležitosti svätorečenia Matky Terezy. Kazateľom na tejto slávnosti bol jeho pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Vo svojej homílii, ktorú je možné nájsť v plnom znení na tomto mieste, upriamil pozornosť veriacich na modlitbu, v ktorej sa svätá Matka Tereza ponárala do Božej prítomnosti a z ktorej čerpala silu a duchovnú inšpiráciu pre službu tým najchudobnejším. Po svätej omši mali veriaci možnosť uctiť si relikviu svätej Matky Terezy, ktorú priniesli do Katedrály sestričky Kongregácie misionárok lásky. Na svätej omši sa

Čítať ďalej

4. septembra2016 bola svätorečená Matka Tereza z Kalkaty. 63-ročná sestra Mary Prema Pierick, generálna predstavená Misionárok lásky, pôvodom z Nemecka, vyjadrila svoju radosť, že "sa pápež František rozhodol svätorečiť Matku Terezu práve v Roku milosrdenstva ako ´ikonu milosrdenstva´." Vyjadrila tiež nádej, "že táto kanonizácia pomôže šíriť posolstvo evanjelia a Božieho milosrdenstva." Život sestier je životom modlitby a služby najnúdznejším a chudobným, v ktorých je prítomný Kristus. Srdcom ich spirituality je milosrdenstvo. Vyjadrujú ho spôsobom života, láskavosťou a súcitom k všetkým. Na svete žije 5160 Misionárok Lásky. Pôsobia v 139 krajinách. Majú  758 domov a inštitúcií. V službe im pomáha 397 kňazov “Bratov Lásky." Tí

Čítať ďalej

Modlitba za bratislavské misie 2010 Boh, náš Otec, Stvoriteľ neba i zeme, vypočuj modlitbu svojich detí. Prosíme ťa, aby nad týmto mestom zažiarilo tvoje svetlo. Mnohí túžia vyjsť z temnoty, preto otváraj dvere a srdcia, aby sa stali príbytkom tvojho Syna. Pane, Ježišu Kriste, ty poznáš radosti, strach a trápenie dnešných ľudí. Pomôž nám spoznať teba, Pána a Vykupiteľa. Obdaruj silou a odvahou všetkých, ktorí sa snažia urýchliť príchod tvojho kráľovstva. Duch Svätý, Duch lásky, obnov v našich časoch vo svojej Cirkvi zázraky Turíc tu, v našom meste, najmä počas misijných dní. Mocne účinkuj v srdciach tých, ktorí hlásajú evanjelium, ako aj v srdciach tých, ktorí ho prijímajú. Sedembolestná Matka Vykupiteľa, veď k svojmu Synovi mužov, ženy a deti tohto mesta. Svätý Martin, svätá Alžbeta, blahoslavená sestra Zdenka, orodujte za nás! Sláva Otcu… Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup Bratislavy, 3. 11.

Čítať ďalej

V Bratislave si redemptoristi pripomenuli 80 rokov od posviacky kostola sv. Cyrila a Metoda. Výročie oslávili 5. júla 2016 počas slávnostnej svätej omše o 8:30, ktorú celebroval provinciál Kongregácie, p.Václav Hypius. V kázni hovoril o histórii kostola, jeho pôvodnom zámere byť iba provizórnym priestorom do postavenia veľkého kostola zasväteného Cyrilovi a Metodovi na Námestí slobody. „Tento zámer  sa napokon neuskutočnil a z provizórneho riešenia sa stal ozajstný kostol,“ povedal. Spomenul, že každý, kto tu za tie roky pôsobil, vniesol niečo vzácne do života tohto kostola a tak ocenil prácu a prínos každého redemptoristu pôsobiaceho na tomto mieste. Pri rozprávaní o svätom Cyrilovi a Metodovi zdôraznil, aké je dôležité, aby ľudom bolo

Čítať ďalej