DomovRastislav Dluhý

P. Rastislav Dluhý sa prostredníctvom internetovej televízie appDay.tv v krátkych videách  raz týždenne prihovára ľuďom veriacim i neveriacim, vždy na konkrétnu tému.

Prečo sa pápež zdraví: „Dobrý deň“

V zamyslení na víkend sa známy a obľúbený redemptorista Rastislav Dluhý zamýšľa nad tým, prečo sa pápež František zdraví občianskym a nie kresťanským pozdravom.  Zamysleli ste nad tým, čo sa v jeho slovách skrýva? Aký je rozdiel medzi „Dobrý deň“ a „Pochválený buď…“?

Katolícky kňaz o mužoch a odhaľovaní žien na jar

Známy katolícky kňaz, redemptorista, Rastislav Dluhý hovorí veselo i vážne o odhaľovaní žien na jar a v lete a o mužskej reakcii, zraniteľnosti. Ako vníma kňaz málo odeté dievčatá?

Učte sa od žien

„Nekonečná láska, sila a odhodlanie ženy sú čitateľné už v biblii. A tak je to dodnes. Tam, kde muži zo strachu ušli, žena zostala. Aj pod krížom a pri hrobe“.  Zaujímavé postrehy a motivácie známeho kňaza, redemptoristu Rasťa Dluhého, ktoré možno ovplyvnia aj vaše myslenie a postoje. Aká je žena v očiach muža?

Ako vníma kňaz manželstvo? A ako rozvody?

V zamyslení na víkend sa muž, ktorý nebol nikdy ženatý, zamýšľa nad spojením muža a ženy. Denne sa stretáva s desiatkami ľudí, ktorí sa mu zverujú so svojimi vzťahovými radosťami a starosťami. Má manželstvo ešte svoje opodstatnenie? Je rozvod ľudským zlyhaním?

Uznávaný katolícky kňaz Rastislav Dluhý pomáha nájsť pokoj, ktorý nám všetkým tak veľmi chýba. Pokoj v duši, pokoj v rodine, pokoj v krajine. Je jasné, že zmena sa neudeje z večera na ráno. Otec Dluhý však riešenie, ktoré by malo byť prvým veľkým krokom k zmene, predsa len pozná.

Čo odovzdáva muž a čo žena

Jeden je hlavou, druhý krkom. Už roky sa polemizuje o úlohe ženy a muža v manželstve. Ako vníma úlohy rodičov kňaz Redemptorista Rastislav Dluhý? Prečo, podľa neho, dcéra potrebuje otca syn matku?

Kolíska vs počítač

„Vďaka mame ja môžem toto hovoriť a vďaka mame to vy môžete pozerať“, aj týmito slovami ďakuje známy slovenský katolícky kňaz Rastislav Dluhý všetkým mamám. V zamyslení na víkend rozmýšľa nad tým, čo je viac…Postaviť mrakodrap alebo vynosiť, v bolestiach porodiť a vychovať človeka, ktorý je nesmrteľný?