DomovSvätý Ján Neumann – spomienka

rastidl@gmail.com

Člen Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa