DomovPastorácia vo farnostiach a na pútnických miestach
V súčasnej dobe viceprovincia spravuje tri farnosti, z toho dve na sídliskách veľkých miest (Bratislava Kramáre a Banská Bystrica Radvaň). 
Tam dnes vidíme viac opustených ľudí ako na vidieku. Gaboltov je významným pútnickým miestom Košickej arcidiecézy. Naše farnosti a kostoly, v ktorých pôsobíme, majú byť miestami stálej misie.