DomovMapa misií

 

Pátri redemptoristi sú známi svojou misijnou činnosťou. Redemptoristi pôsobiaci na Slovensku každoročne konajú ľudové misie v jednotlivých slovenských farnostiach, ako aj v zahraničí. Pracujú v  3 misijných tímoch, ktoré vedú P. Michal Zamkovský, P. Ivan Flimel, P. Peter Hertel a mimoriadny tím, ktorý vedie P. Martin Huk. V roku 2016  boli ľudové misie a obnovy misií zamerané na milosrdenstvo, pri príležitosti mimoriadneho Roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František a ktorý skončil 20. novembra tohto roku.

V roku 2017  budú mať  misie redemptoristov  výraznejší mariánsky podtón z dôvodu 100. výročia zjavení vo Fatime a Misionárskeho roku Matky ustavičnej pomoci.

Prvé misie začali 21. januára 2017 v Spišských  Vlachoch pod vedením P. Michala Zamkovského. Poslednou v roku bude Obnova misií v Solčanoch, vedená tímom P. Ivana Flimela.  Všetkých srdečne pozývame.

TS TKKBS

Plán misií v roku 2017:

Misie redemptoristov 2017

Misijné plány z predchádzajúcich rokov

Misie 2016 Mapa

 

Misie 2015 SMN