DomovKalendár

21 So
Celý deň
Výročie prvého skladania sľubu a prísahy zotrvania v Kongregácii
Výročie prvého skladania sľubu a prísahy zotrvania v Kongregácii
júl 21 celý deň
Výročie prvého skladania sľubu a prísahy zotrvania v Kongregácii
21. júla 1740 členovia Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristi po prvýkrát skladali sľub a prísahu zotrvania v Kongregácii. Tento sľub a prísaha sú dodnes súčasťou rehoľných sľubov (chudoby, čistoty a poslušnosti) redemptoristov.
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Teraz: 7:01