DomovNovinkyMisie, Obnovy, Duchovné cvičeniaDuchovná obnova pre spoločenstvo Missio Christi

Duchovná obnova pre spoločenstvo Missio Christi

P. Jozef Mihok spolu so štyrmi laikmi zo spoločenstva laikov pri redemptoristoch Shekinah viedol duchovnú obnovu pre misijné spoločenstvo Missio Christi.

Obnova pre 30 účastníkov prebiehala v Zakopanom od soboty 29.4. do utorka 2.5.2017. Témou prednášok boli udalosti, ktoré nasledovali po zmŕtvychvstaní Ježiša Krista, najmä stať o emauzských učeníkov. Keďže prežívame veľkonočné obdobie a oslavujeme Ježiša, ktorý zvíťazil nad smrťou, ďalšou témou bol duchovný boj. Ráno začínal program sv. omšou vo farskom kostole, pokračoval prednáškami, osobnou modlitbou, stretnutím v malých skupinkách a večerný program zakončila spoločná modlitba chvál. Súčasťou programu bol aj výlet do okolitých hôr.

Missio Christi, ktoré je spoločenstvom laikov pri Varšavskej provincii redemptoristov, tvoria členovia z rôznych častí Poľska, jeho poslaním je evanjelizácia národov. Každý rok v lete organizuje evanjelizačné školy, ktorých sa zúčastňujú nielen Poliaci, ale aj Ukrajinci, Litovci, Česi a Slováci. Po škole nasleduje misijný výjazd a  evanjelizácia v niektorom meste za hranicami Poľska.

Informoval: Jozef Mihok CSsR

Príbuzné články:

Shekinah v Sebedraží (máj 2017)

Shekinah v Sučanoch (apríl 2017)

Shekinah v Pliešovciach (apríl 2017)

Objav Krista v Radvani (feb-apríl 2017)

redemptoristi@gmail.com