DomovVideo

Ikona požehnaná pápežom navštívila komunity redemptoristov na Slovensku https://www.youtube.com/watch?v=PiY0VVS6nLg V rámci jubilea 150. výročia obnovenia verejnej úcty k Matke ustavičnej pomoci, Svätý

Ponúkame príhovor generálneho predstaveného P. Michaela Brehla. Odznel pred koncom XXV. generálnej kapituly, v posledný deň Roku milosrdenstva, na slávnosť

Na základe pozvania dekana ThDr. Ondreja Borsíka uskutočnia pátri redemptoristi od 24. septembra do 2. októbra 2016 ľudové misie v