DomovNovinkyRedemptoristi na Slovensku a v Čechách

V sobotu 17. března 2018 se uskutečnila pekařská pouť k svatému Klementu Hofbauerovi. Přede mší svatou v 15:00 hod. začala

Redemptoristi Bratislavskej viceprovincie začali v januári 1933 vydávať časopis Vestník združenia sv. Jozefa, ktorý vychádzal s mesačnou periodicitou. Kvôli vojnovým

Od 13. do 17. februára 2017 sa v Bratislave na Jakubovom námestí č.5. konala mimoriadna kapitula. Zišli sa na nej