DomovNovinkyRedemptoristi vo svete

Otvorenie Betlehema na námestí sv. Petra vo Vatikáne 7. decembra,  ktoré ponúklo miestne opátstvo Montevergine,  vyvolalo veľké emócie. Alfonziánsky zbor doprevádzal

Karikaturista Orlando Busino (nar. 1926 v Binghamtone, New York) je americký výtvarník, ktorého kreslené vtipy a komiksy vychádzali v časopisoch McCalls,

Krátka správa z návštevy v Albánsku u redemptoristov, ktorí pred troma rokmi založili pôsobivú misiu. Na pozvanie diecézy začala v septembri 2014 misia redemptoristov v okolí albánskeho